5,5 millioner ekstra kulturkroner - Innlandet fylkeskommune

5,5 millioner ekstra kulturkroner

Kulturmidlene som ble satt av da budsjettet for 2021 ble justert i fylkestinget i april, er fordelt.

Kongevegen over Dovrefjell får 300 000 kroner. - Klikk for stort bildeKongevegen over Dovrefjell får 300 000 kroner. Kjetil Rolseth Hovedutvalget for kultur vedtok onsdag hvordan de ekstra midlene skal fordeles.

Det er åtte mottakere som får tilskudd. Atlungstad får mest, med 800 000 kroner til videre museal utvikling av brennerianlegget.

Ekstra utviklingsmidler

I tillegg til støtte til åtte konkrete mottakere, settes det av midler til formidling og utadrettet virksomhet og ekstra utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter.

Midler til formidling og utadrettet virksomhet er knyttet til prosjekter kulturarvseksjonen er involvert i. Dette gjelder blant annet tilrettelegging og formidling for publikum på Høgkleiva, Gardbergfeltet og Rokkoruinen.

Når det gjelder ekstra midler til kunst- og kulturprosjekter, har disse midlene allerede vært utlyst. Hvem som får midler, ser du lenger ned i saken.

LIMPI

Den store diskusjonen i utvalget handlet om Lillehammer Institute of Music Production and Industries (LIMPI) skulle få midler til to nye professorater i musikkproduksjon og populærmusikk. Dette hadde fylkeskommunedirektøren foreslått i sin innstilling.

- Jeg stusser over at søknaden fra LIMPI skal dekkes over kulturbudsjettet, sa Hans Olav Lahlum (SV).

Han fremmet et forslag om at de 700 000 kronene til LIMPI skulle bli strøket og at utvalget dermed ville ha 700 000 kroner til rådighet til andre søknader som skulle behandles i samme møte.

Avvist i fjor

Thor Arne Hauge (Ap) var også negativ til å gi midler til LIMPI. Han opplyste om at LIMPI søkte i fjor om penger til professoratene for 2020 og 2021. Søknaden ble da avvist i kulturutvalget, men fylkesutvalget valgte å gi midler til LIMPI for 2020 likevel da de sluttbehandlet saken.

Selv om LIMPI søkte for to år, må søknaden behandles på nytt for 2021, og kulturutvalget er ikke bundet av å gi midler også i år.

Politisk behandling

Etter at Ap og Sp hadde hatt et gruppemøte, fremmet Pål-Arne Oulie (Sp) et forslag på vegne av de to partiene om å utsette tildelingen til LIMPI. De vil behandle denne tildelingen separat i et ekstraordinært møte i kulturutvalget 30. juni.

Dette forslaget ble satt opp mot Lahlums forslag om å stryke støtten til LIMPI.

Forslaget til Ap og Sp ble vedtatt med åtte stemmer. Tre stemte for Lahlums forslag.

Resten av innstillingen fra fylkeskommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Høyres Hans Olav Sundfør fremmet også et tilleggsforslag om at fylkeskommunen skal etablere et forutsigbart samarbeid med Dansekompaniet, og at dette skal ses i sammenheng med saken om dans i Innlandet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Les mer i sakspapirene PS 26/2021

Slik fordeles de ekstra 5,5 millioner kronene:

Midler vedtatt i forbindelse med justering av budsjettet 2021
Mottaker Tildeling i kroner
Økt tilskudd Teater Innlandet 286 938
Økt tilskudd Ringsakeroperaen 22 500
Frikar 500 000
Filmkommisjonen 281 500
Atlungstad 800 000
Pilegrimsled 290 000
Kongevegen Dovrefjell 300 000
Museene i Innlandet 498 000
Ekstra utviklingsmidler innenfor kunst og kultur 1 700 000
Formidling og utadrettet virksomhet 121 152

Utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter

På grunn av ekstra midler til kultur i forbindelse med justering av budsjettet for 2021, lyste fylkeskommunen ut 1,7 millioner kroner i vår. Dette er en ekstrautlysning som i hovedsak følger retningslinjene for ordningen for utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter i Innlandet.

I denne ekstrarunden prioriteres spesielt kunst- og kulturprosjekter som omhandler sosiale forhold og klima og miljø.

Det kom inn 71 søknader. Av disse får 19 tildelt midler.

Innstillingen fra fylkeskommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Les mer i sakspapirene PS 36/2021

Disse får midler til kunst- og kulturprosjekter

Ekstrautlysning vår 2021 - utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter
Søker Prosjekt Tilskudd i kroner
Anne Berit Gullikstad Årsplan for markering av 200-årsminnet for Grue kirkebrann 200 000
Atelier Austmarka Trygg kulturaktivitet i pandemisommer 40 000
Den norske ballettskole Valdres AS Ballettakademi på topp internasjonalt nivå - forprosjekt 150 000
Ellen Andrea Wang Kontrabassorkester 2021 50 000
Finlandssvenska Teatern v/P. T. Jonas Kippersund Gjeld/skyld - Nordisk teaterprosjekt 85 000
Foreningen Eventyrfestningen Soldat for en dag på Kongsvinger festning 40 000
Glasslåven kunstsenter Kreativt digitalt verksted for barn og unge 100 000
Gudbrandsdal Musikkfest Gudbrandsdal Musikkfest 2021 100 000
Harpefoss hotell kunstarena Soundscape - auditive kunstopplevelser og lyddesign for Kunstlandskap Gudbrandsdalen 100 000
Klimaparken 2469 Musikals klimakunst i isen 100 000
Lukkeleik AS GoTo Contemporary Art 40 000
Madstun AS Madstun prosjekter 2021 60 000
Nordic Sound Skogfinske besvergelser 75 000
PS: Prosjekter Danseprosjektet DELTA! 80 000
R.E.D. AS Knutepunkt Innlandet 150 000
Senter for keramisk kunst Formidlingsprosjekt - digitalisering av arrangement 50 000
Stoppested Verden Stoppested Verden - internasjonal kulturfestival for barn og unge 180 000
Studio O AS Fuglefantasier 40 000
Tor Jonsson-laget Tor Jonsson-året 2021 60 000
Til toppen