15 residenser får tilskudd - Innlandet fylkeskommune

15 residenser får tilskudd

Hovedutvalg for kultur fordelte onsdag 1,34 millioner kroner til 15 kunstnerresidenser i Innlandet.

Fjelldansen residens er en av 15 kunstnerresidenser som får støtte for 2021. - Klikk for stort bildeFjelldansen residens er en av 15 kunstnerresidenser som får støtte for 2021. Fjelldansen Mest fikk Ella Fiskum og R.E.D. (Residency Eina Danz) på Vestre Toten med 200 000 kroner.

To fikk 150 000 kroner hver: Hallgrim Hansegård, Fjelldansen residens, Nord-Aurdal og Eivind Slettemeås, Harpefoss hotell kunstarena, Sør-Fron.

Støtten gjelder for 2021.

Bo og jobbe i Innlandet

Formålet med ordningen er at bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.

Residensene skal gi økt produksjon av kunst og kultur og mer nasjonal og internasjonal utveksling på dette området.

Søknadene blir vurdert ut ifra hvordan kunstnerresidensene vektlegger kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, aktivitetsmengde, gjennomføringsevne og utnyttelsen av ressurser og kapasitet. Residenser som i tillegg har tilbud til publikum, blir prioritert.

Fylkeskommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt i hovedutvalg for kultur onsdag.

Les mer om kunstnerresidenser i sak 4/21

Se alle som får støtte

Kunstnerresidenser 2021
Søker Kommune Tildeling
Arstad Artist in Residence, Ellen Fjestad Stange 50 000
Atelier Austmarka, Gitte Svensen Kongsvinger 80 000
Den Brune Koia (DBK), Morten Haugmo Våler 40 000
Fjelldansen Residens, Hallgrim Hansegård Nord-Aurdal 150 000
Hamar Kunstnerresidens, Therese Slob Hamar 100 000
Harpefoss hotell kunstarena, Eivind Slettemeås Sør-Fron 150 000
KunstaRena residens, Mona Grønstad, Morten Gran Åmot 50 000
Madstun kunstnerresidens, John Balke og Tone Mysha Søndre Land 100 000
Natthagen AiR, Trond Einar Solberg Indsetviken Elverum 70 000
Residency Eina Danz (R.E.D.), Ella Fiskum Vestre Toten 200 000
Saksumdal Tempel Kunstnerresidens, Tarald Wassvik, Siri Leira Lillehammer 40 000
Skåbu kunstnerresidens, Patrick Huse Nord-Fron 80 000
Strand kunstresidens, Astrid Groseth Ringsaker 70 000
Torbjørn Kvasbø kunstnerresidens Ringebu 90 000
Vinterlandbruksskolen, Ola Sendstad og Anne Beate Hovid Ringsaker 70 000
Til toppen