1 million til X Games - Innlandet fylkeskommune

1 million til X Games

Fylkeskommunen støtter X Games Norway 2022 med 1 million kroner. Arrangementet skal gå i Lillehammer-regionen.

Marcus Klevland fra Dovre vil være en av favorittene under X Games i Hafjell og Lillehamer. - Klikk for stort bildeMarcus Klevland fra Dovre vil være en av favorittene under X Games i Hafjell og Lillehamer. Process Films Millionen fra fylkeskommunen gis som et særskilt bidrag til gjennomføring av slopestylekonkurransene i Hafjell.

Arrangøren SAHR og Alpinco (eier av alpinanleggene i Hafjell og Kvitfjell) søkte opprinnelig om et tilskudd på tre millioner kroner.

Tidens største

Det er rimelig spektakulære planer for X Games neste år, hvor man for første gang tar sikte på å samle sommer- og vinteraktivitene under X Games-paraplyen. I tillegg til Hafjell i Øyer, vil både Håkons Hall og Lysgårdsbakkene på Lillehammer bli tatt i bruk.

Arrangementet har som mål å bli det største X Games-arrangementet på norsk jord.

Mange positive elementer

Ifølge fylkeskommunedirektør Tron Bamrud har søknaden og arrangementet flere interessante elementer for Lillehammer-regionen og Innlandet fylke. I tillegg til å vise til verdien av besøkende, overnattingsdøgn og regionale kjøp (anslått til 13,9 mill. kroner) og at arrangementet er positivt med tanke på moderne bruk av OL-anleggene, peker han på markedsføringsverdien:

- X Games Norway henvender seg til, og vil markedsføre Hafjell og Lillehammer-regionen mot yngre målgrupper lokalt, regionalt, nasjonalt og også internasjonalt. X Games er den mest populære idrettsbegivenheten på norsk jord blant de som er 18 til 24 år gamle, skriver fylkeskommunedirektøren i sakspapirene.

Fylkeskommunedirektøren støttet derfor tilskudd til arrangementet, men har ikke økonomi til å bidra med hele det omsøkte beløpet. Midlene hentes fra fylkeskommunens virkemidler til store arrangement.

Diskusjon rundt profilering

Fylkesutvalget fulgte fylkeskommunedirektøren innstilling om støtte og størrelsen på bidraget, etter en kort debatt rundt punktet om at  det forventes at fylkeskommunen skal synliggjøres som støttespiller i forbindelse med profilering av arrangementet.

Kari-Anne Jønnes (H) så ikke poenget med å reklamere for fylkeskommunen, og ønsket profilering på annen måte. Hun fikk følge av både SV og Frp i sin tilnærming, men møtte motbør hos fylkesordføreren.

- Det er ingen grunn til å gjemme bort at vi er en støttespiller. Det handler om profesjonalitet. Det er naturlig at fylkeskommunen skal vises når den bidrar med støtte, på linje med andre samarbeidspartnere, sa Even Aleksander Hagen.

Det fylkeskommunale bidraget gis under forutsetning av at arrangementet oppnår fullfinansiering. De statlige bidraget er fortsatt ikke på plass.

Les mer i sakspapirene PS 78/2021

Til toppen