Spillemidler til idretts- og friluftslivsanlegg - Innlandet fylkeskommune

Spillemidler til idretts- og friluftslivsanlegg

Utvalg for kultur behandlet onsdag saken om fordeling av spillemidler til anlegg i Innlandet. De var også positive til at Raw Air får 500 000 kroner.

Klikk for stort bildeLag og foreninger blir prioritert i årets tildeling av spillemidler. Mostphotos Spillemidlene (tippemidler) skal fordeles på nærmiljøanlegg, som er anlegg for egenorganisert aktivitet og ordinære anlegg, som inkluderer anlegg for organisert idrett i tillegg til friluftsliv.

Til sammen kom det inn 390 søknader.

I fylkesrådmannens forslag er det prioritert 29 søknader til nærmiljøanlegg og 121 søknader til ordinære anlegg.

13. mai: Tildelingen ble gjort av administrasjonen i midten av mai. I vedleggene ser du hvor mye de ulike fikk:

Fordeling spillemidler 2020 ordinære anlegg (PDF, 440 kB)

Fordeling spillemidler 2020 nærmiljøanlegg (PDF, 423 kB) 

Ballslette, turkart og haller

Øverst på prioriteringslista for nærmiljøanlegg står Biri idrettslag, som søker midler til ballslette med vant. Deretter kommer Hamar og Hedemarken Turistforening med turkart for Stange.

Når det gjelder ordinære anlegg, er det Vang kommune som er høyest prioritert med Vangshallen, deretter kommer Biri idrettslag med flerbrukshall.

Spillemidlene fordeles til fylkeskommunene av kulturdepartementet. Når vi vet hvor mye Innlandet får, blir midlene fordelt basert på prioriteringslisten som politikerne har vedtatt.

Endringer pga. korona

På grunn av koronapandemien kom det endringer i statens føringer for hvordan midlene skal prioriteres 15. april. Da var prioriteringene i Innlandet langt på veg klare, og mye av arbeidet måtte gjøres på nytt.

I de nye føringene ber departementet fylkeskommunene om særskilt å prioritere lag og foreninger som har startet eller nettopp ferdigstilt anleggsprosjekter. I tillegg skal de som fikk deltilsagn i fjor også prioriteres i år.

Saken ble enstemmig bifalt i utvalg for kultur.

Se alle anleggene som er prioritert i sakspapirene sak 30/20

Saken om spillemidler skal endelig vedtas i fylkesutvalgets møte 12. mai.

Penger til Raw Air

Utvalg for kultur valgte også å støtte fylkesrådmannens forslag om å tildele 500 000 kroner til Raw Air på Lillehammer. Raw Air er en internasjonal hoppkonkurranse som arrangeres på fire steder i Norge. Konkurransen, som ble arrangert i mars, ble delvis avlyst på grunn av koronapandemien. Selve rennet på Lillehammer gikk som normalt.

Fylkesrådmannen mener dette arrangementet er viktig for vintersportdestinasjonene i regionen og at det gir medieoppmerksomhet og god internasjonal markedsføring.

Mer informasjon om Raw Air i sakspapirene sak 32/20

Saken blir endelig behandlet i fylkesutvalgets møte 12. mai.

Midler til arrangementsutvikling

Utvalg for kultur behandlet også sak om tildeling av midler til arrangementsutvikling innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

På grunn av koronapandemien har mange frivillige lag og foreninger kommet i en vanskelig økonomisk situasjon fordi arrangementer og aktiviteter på avlyses. Dermed mister de en viktig inntektskilde.

Derfor foreslår fylkesrådmannen at alle godkjente søknader som oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen får tildelt midler, det vil si 30 av 40 søknader. Normalt ville søknadene bli prioritert strengere, og større tilskudd ville blitt gitt til færre arrangement.

Saken ble enstemmig bifalt i utvalg for kultur.

Se hvem som får støtte i sakspapirene sak 31/20

Saken blir endelig behandlet i fylkesutvalgets møte 12. mai.

Til toppen