Ber om skjerming av lærlingene - Innlandet fylkeskommune

Ber om skjerming av lærlingene

Yrkesopplæringsnemnda i Innlandet oppfordrer alle lærebedrifter og opplæringskontor om å strekke seg langt før det gås til det skritt å permittere lærlinger.

Klikk for stort bildeMange bedrifter og virksomheter er sterkt berørt av tiltakene som er iverksatt i forbindelse med å begrense smitten av COVID-19. Mange bedrifter må permittere sine ansatte og noen går også en usikker fremtid i møte.

Siste person ut

Partene i arbeidslivet er enige om at så lenge virksomheten har en produksjon eller arbeidsoppgaver som gjør at man kan gi en forsvarlig opplæring, bør lærlinger i størst mulig grad skjermes for permitteringer. Hovedregelen bør være at «lærlingen skal forlate virksomheten sammen med siste fagarbeider». 

Yrkesopplæringsnemnda i Innlandet oppfordrer alle lærebedrifter og opplæringskontor om å strekke seg langt før det gås til det skritt å permittere lærlinger. Videre oppfordrer Yrkesopplæringsnemnda til at lærebedrifter, opplæringskontor, tillitsvalgte og fylkeskommune tilstreber å gi så god informasjon til lærlingene som mulig i den situasjon vi er i nå. Lærlingene er unge arbeidstakere, uten særlig arbeidserfaring fra før og de har dermed behov for å kjenne at de er viktige og at de er verdsatt.

Varsling

Det har allerede kommet en viktig avklaring fra regjeringen som sikrer permitterte lærlinger inntekt på nivå med lærlingelønn.

Dersom lærlinger permitteres, skal Yrkesopplæringsnemnda ved fylkeskommunen umiddelbart varsles til

Dette er viktig for at fylkeskommunen får oversikt over situasjonen og kan planlegge og sette i gang nødvendige tiltak som kan hjelpe lærlinger/lærekandidater som permitteres.

Til toppen