Aktuelt Politikk - Innlandet fylkeskommune

Utvalg for utdanning går imot fylkesrådmannens innstilling og ønsker å etablere en landslinje for storvilt på Solør videregående skole.

I forbindelse med etablerersatsingen skal fylkeskommunen blant annet tilby etablerere i Innlandet kurs og veiledning.

Kampen om Innlandsuniversitetet er ikke over. Nå appellerer både fylkesordføreren og fylkesmannen til NOKUT foran endelig behandling av universitetssøknaden til Høgskolen i Innlandet.

Formålet med Musikk i Innlandet er å styrke og videreutvikle det profesjonelle musikkmiljøet i fylket.

Utvalg for kultur er enig i at Gjøvik skal være vertskommune for Musikk i Innlandet, slik fylkesrådmannen foreslår.

Utvalg for kultur er positiv til fylkesrådmannens forslag til hvem som skal få spillemidler til kulturarenaer. Utvalget behandlet også andre tildelingssaker i møtet onsdag.

Fylkesrådmann Tron Bamrud vil sette av så mye som mulig av fjorårets overskudd i en buffer.

Fylkesrådmann Tron Bamrud foreslår å sette av 78,1 millioner kroner til et usikkerhetsfond for å kunne dekke tap og ekstra utgifter knyttet til koronapandemien.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen vil ha en forsikring av regjeringen om at det kommer penger for å dekke tap og økte utgifter i fylkeskommunen knyttet til koronapandemien.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen ber regjeringen om hjelp til å dekke mer av inntektstapet og merutgiftene knyttet til koronapandemien.

Fylkesordførerne på Østlandet krever raskere utbygging og ferdigstillelse av InterCity.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett dekker ikke de økte utgiftene Innlandet fylkeskommune har hatt og får i forbindelse med koronapandemien. I verste fall kan det gå ut over tilbudet til innbyggerne.

Utbygging av dobbeltspor helt til Lillehammer ligger øverst på prioriteringslista for jernbane når Innlandet fylkeskommune skal sende sine innspill til Nasjonal transportplan.

Politikerne i Innlandet prioriterer helhetlig utbygging av rv. 4 fra Oslo til Mjøsbrua og utbygging av dobbeltspor helt til Lillehammer i sitt innspill til Nasjonal transportplan.

Til toppen