Aktuelt Politikk - Innlandet fylkeskommune

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen innkaller regionale aktører til samhandlingsråd. - Vi har utfordringer vi må løse i fellesskap, mener han.

I mai starter asfalteringen av fylkesveger i Innlandet. En rekke fylkesveger vil bli asfaltert i løpet av sommeren.

En rekke fylkesveger får nytt asfaltdekke i løpet av 2020.  

Innlandstrafikk reduserer busstilbudet ytterligere fra og med fredag 27. mars og inntil videre. 

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Innlandet fylkeskommune lanserer nå en krisepakke for næringslivet. – Nå må alle bidra som best de kan, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Lærebedrift

Yrkesopplæringsnemnda i Innlandet oppfordrer alle lærebedrifter og opplæringskontor om å strekke seg langt før det gås til det skritt å permittere lærlinger.

Fylkeskommunen vil bidra på de områder den kan for å holde hjulene i gang i Innlandet.

Stengt-skilt

Innlandet fylkeskommune har i dag bestemt å stenge alle videregående skoler i fylket. Det samme gjelder for ordinær drift ved tannklinikkene.

8 millioner kroner fordeles til kulturlivet i Innlandet gjennom fire tilskuddsordninger.

Illustrasjon Innlandet - eventyrlige muligheter med undertekst

Du kan si din mening om Innlandstrategien når den nå sendes på høring i åtte uker. I strategien er det blant annet forslag om fire nye regionale planer.

Høringskonferansen om Innlandsstrategien onsdag 11. mars klokka 13 på Scandic Hafjell i Øyer er avlyst!

Til toppen