Nye pulter til jul

Skolen har investert i nye pulter i undervisningsbygget og stoler i naturfagsbygget. Nye pulter er montert og satt inn i alle klasserommene i løpet av de siste dagene. De gamle pultene er avhentet til ny bruk eller miljøsortert for gjenbruk.

Til toppen