Kommuner, regioner og regionråd - Innlandet fylkeskommune

Kommuner, regioner og regionråd

Innlandet har 46 kommuner fordelt på 10 regioner. Hver region har sitt regionråd.

Regionrådene er interkommunale politiske råd.

Møteplan regionrådene 2021 (PDF, 113 kB)

Partnerskapsavtaler

Fra 2020 har Innlandet fylkeskommune partnerskapsavtaler med kommunene. Der er regionrådene utpekt som den viktigste samarbeidsarenaen for blant annet å utvikle felles regional politikk og tiltak som er viktig for en ønsket utvikling i regionene og fylket.

Partnerskapet innebærer en gjensidig forpliktende avtale, som krever at begge parter legger inn både administrative og økonomiske ressurser. Fylkeskommunen bidrar med 2,5 millioner kroner årlig til hver av regionrådene, mens kommunene i hver enkelt region til sammen går inn med 1 millioner kroner i året.

Partnerskapsavtale mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune (PDF, 257 kB)

Regioner, regionråd og kommuner

Du finner mer informasjon om hvert regionråd på deres eget nettsted. 

Kart over Innlandet med alle kommunene

Kart over Innlandet med kommuner - Klikk for stort bilde

Kart over Innlandet med de ti regionene

Kart over Innlandet med regioninndeling - Klikk for stort bilde

Se fakta om Innlandet

Til toppen