Kommuner, regioner og regionråd

Innlandet har 46 kommuner fordelt på 10 regioner. Hver region har sitt regionråd.

Kart over Innlandet med alle kommunene

Kart over Innlandet med kommuner - Klikk for stort bilde

Kart over Innlandet med de ti regionene

Kart over Innlandet med regioninndeling - Klikk for stort bilde

Regioner, regionråd og kommuner

Regionrådene er politiske samarbeidsorgan for flere kommuner.

Hadeland

Sør-Østerdal

Valdres

Partnerskapsavtaler med kommunene

Fra 2020 har Innlandet fylkeskommune partnerskapsavtaler med kommunene. Der er regionrådene utpekt som den viktigste samarbeidsarenaen for blant annet å utvikle felles regional politikk og tiltak som er viktig for en ønsket utvikling i regionene og fylket.

Partnerskapet innebærer en gjensidig forpliktende avtale, som krever at begge parter legger inn både administrative og økonomiske ressurser. Fylkeskommunen bidrar årlig med 2,5 millioner kroner til hvert regionråd, mens kommunene i hver enkelt region til sammen går inn med 1 million kroner i året.

Partnerskapsavtale mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune (PDF, 2 MB)

Se fakta om Innlandet

Til toppen