Webinar om planprogrammene - Innlandet fylkeskommune

Webinar om planprogrammene

Torsdag 8. april arrangeres et webinar om høringsprosessen til planprogrammene for de tre nye regionale planene som skal utarbeides.

Planprogrammene til de tre nye regionale planene er nå ute på høring. Innlandet fylkeskommune arrangerer et webinar for å involvere flest mulig i høringsprosessen. - Klikk for stort bildePlanprogrammene til de tre nye regionale planene er nå ute på høring. Innlandet fylkeskommune arrangerer et webinar for å involvere flest mulig i høringsprosessen.Før påske ble planprogrammene til de tre nye regionale planene for inkludering, samfunnssikkerhet og klima, energi og miljø lagt ut på høring og offentlig ettersyn. For å sikre størst mulig deltakelse i høringsprosessen, arrangerte Innlandet fylkeskommune torsdag 8. april et felles webinar om planprogrammene til de tre regionale planene.

Tre nye regionale planer

Innlandet fylkeskommune skal utarbeide tre nye regionale planer som en oppfølging av Innlandsstrategien. En regional plan behandler oppgaver som krever avveining og avklaring mellom forskjellige interesser på tvers av sektorer og kommunegrenser. I tillegg kan det i gjennomføringen av planen være behov for samordning og forpliktende samarbeid mellom mange aktører.

For alle regionale planer skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Fylkeskommunen skal samarbeide med andre offentlige myndigheter og organisasjoner som blir berørt av arbeidet.

Alle kan delta i prosessen

Se webinaret om planprogrammene i opptak

Det er også mulig å laste ned presentasjonene fra webinaret i pdf-format:

Presentasjon webinar 8 april samfunnssikkerhet (PDF, 4 MB)

Presentasjon webinar 8 april klima, energi og miljø (PDF, 2 MB)

Presentasjon webinar 8 april inkludering (PDF, 2 MB)

Innspill til planprogrammene må sendes til post@innlandetfylke.no innen 7. mai.

NB: Merk innspillene for de enkelte planprogrammene:
Sak 2021/7374 Regional plan for klima, energi og miljø
Sak 2021/7125 Regional plan for det inkluderende Innlandet
Sak 2021/7379 Regional plan for samfunnssikkerhet

Mer informasjon om planprogrammene og de regionale planene

Til toppen