VR skal forebygge flom og ras

Virtuell virkelighet skal hjelpe oss med å begrense skader fra ekstremvær. Løsningen vekker oppsikt internasjonalt.

Prosjektet Phusicos VR  bruker VR-briller for å vise hvordan bærekraftige løsninger kan hjelpe mot flom. - Klikk for stort bildeProsjektet Phusicos VR bruker VR-briller for å vise hvordan bærekraftige løsninger kan hjelpe mot flom. Phusicos VR Ekstremnedbør fører med seg store skader. De siste ti årene har landets forsikringsselskaper betalt om lag 15 milliarder kroner på grunn av skader fra kraftige regnskyll, ifølge Finans Norge.

Et innovasjonsprosjekt i Innlandet fylkeskommune – Phusicos-VR, tar i bruk virtuell virkelighet (VR) for å fremme naturbaserte løsninger hos beslutningstakere og entreprenører. VR-løsningen er gratis og nå tilgjengelig i Oculus-appen.

Med naturen, ikke mot

Mennesker har prøvd å temme naturen i århundrer, gjerne med blandet resultat.

- Ofte er det bedre å jobbe med naturen enn mot den. På den måten kan vi sikre innbyggere og infrastruktur uten at det går på bekostning av bio- og artsmangfold, sier prosjektansvarlig for Phusicos-VR, Turid Wulff Knutsen i Innlandet fylkeskommune.

Utgangspunktet var å gi politikere og entreprenører innsikt i hvordan grønne løsninger kan være et alternativ til tradisjonelle ingeniørløsninger med dambygging og omlagte elveløp.

- Først vurderte vi å lage et webinar eller en opplæringsvideo, men etter hvert skjønte vi at vi trengte et mer effektivt og framtidsrettet medium, sier Wulff Knutsen.

Løsningen har fått omtale i Computerworld.

Heldigital prosjektgjennomføring

Valget falt på virtuell virkelighet, eller VR, og anbudsrunden utpå senhøsten 2020 ble vunnet av Sopra Steria.

- Da vi møtte Sopra Steria for første gang 7. januar i 2021 var det på skjerm. Gjennom hele prosjektperioden så vi hverandre aldri "live". Paradoksalt nok har vi sikkert hatt prosjektmøter tre ganger så hyppig som vi ellers ville hatt, og det har gjort at vi har kommet tett på hverandre. Det gjenspeiler seg i den ferdige løsningen, sier Wulff Knutsen.

- Sopra Steria sto for den tekniske løsningen, mens fylkeskommunen, NGI og Vea bidro først og fremst med den pedagogiske oppbyggingen, mens også hvordan løsningen skulle se ut for brukeren. For eksempel er det ikke likegyldig hvilke type trær som vises i VR-brillene fra en scene i Pyrenéene, Toscana eller Gudbrandsdalen.

Turid Wulff Knutsen er prosjektansvarlig for Phusicos -VR i Innlandet fylkeskommune. - Klikk for stort bildeTurid Wulff Knutsen er prosjektansvarlig for Phusicos -VR i Innlandet fylkeskommune. Leila Øvreseth

Fra Gudbrandsdalen til Pyrineene

Løsningen tar utgangspunkt i utfordringer knyttet til ras og flom i den langstrakte Gudbrandsdalen. Her har det vært flom både i 1995, 2011 og 2013, med omfattende skader.

Samtidig inneholder plattformen også naturbaserte løsninger fra Serchio-vassdraget i Italia og fjellkjeden Pyreneene i Frankrike og Spania.

- Ved hjelp av VR-briller kan brukerne få et nøyaktig inntrykk av hvordan disse løsningene fungerer i praksis, noe som ville vært vanskelig å få til gjennom et webinar. VR gir også en mye sterkere opplevelse enn mer tradisjonelle løsninger gjør. Man blir mer engasjert og husker mer i etterkant, sier Jelmer Verhoog, leder for virtuell virkelighet i Sopra Steria.

- Virtuell virkelighet og VR-briller er sterke pedagogiske verktøy. Vi tar del i det som formidles på en altoppslukende måte og får følelsen av å virkelig være til stede i det som skjer. Dette gir et sterkt etterlatt inntrykk og er en veldig bra måte å lære på, sier , sier lektor Anne Stine Solberg fra Vea.

- Å bruke VR-teknologi for å formidle naturbaserte løsninger er svært innovativt og vekker oppsikt i forskningsmiljøer ut over Europa, sier James Strout, innovasjons leder for Phusicos-prosjektet hos NGI.

Stadig mer aktuelt

I tillegg til VR-løsningen som retter seg mot politikere og entreprenører, har Sopra Steria og Team Innlandet også laget en løsning som fungerer i nettleseren.

Nå er målet at løsningen blir brukt så mye som mulig, både i Norge og resten av Europa.

- Naturbaserte løsninger, i likhet med virtuell virkelighet, tilhører framtida. Klimaendringer øker behovet for blant annet ras- og flomsikring. Forhåpentligvis kan løsningen vår bidra til at disse tiltakende blir minst mulig inngripende for flora og fauna, avslutter Wulff Knutsen. 

Kort om Phusicos-VR

  • Phusicos-VR er en del av det europeiske forsknings- og innovasjonsprosjektet Phusicos, som ledes av Norges Geotekniske Institutt (NGI).  
  • Målet med Phusicos er å demonstrere bruk av naturbaserte løsninger for å håndtere klimarelaterte geofarer.
  • VR-delen av prosjektet involverer foruten NGI og Innlandet fylkeskommune, også Norges grønne fagskole (Vea) og konsulentselskapet Sopra Steria.
  • Rammen på VR-prosjektet er 1 300 000 kroner.

Kontaktpersoner:

  •  Innlandet fylkeskommune, prosjektansvarlig for Phusicos-VR; Turid Wulff Knutsen, mobil 930 48 123
  • Sopra Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616
  •  NGI, innovasjons leder for Phusicos-prosjektet hos NGI, James Strout, mobil: