Vis hensyn ved vegarbeid

Vi oppfordrer trafikantene til å bli flinkere til å overholde henvisningene der det pågår vegarbeid.

De neste månedene foregår det mye arbeid på og langs fylkesvegene i Innlandet. Blant annet skal 260 kilometer fylkesveg få ny asfalt, kantklipp gjennomføres og det gjøres utbedringer på mange strekninger.

Høy hastighet og lite hensyn

Mye vegarbeid pågår i Innlandet denne sommeren, og trafikantene oppfordres til å følge henvisningene langs vegene. Dette bildet er fra arbeider på fv. 2524 i Saksumdalen høsten 2021.  - Klikk for stort bildeMye vegarbeid pågår i Innlandet denne sommeren, og trafikantene oppfordres til å følge henvisningene langs vegene. Dette bildet er fra arbeider på fv. 2524 i Saksumdalen høsten 2021. Kristian Skjellerudsveen - Vi får tilbakemeldinger fra våre entreprenører om at trafikanter kjører altfor fort gjennom anleggsområdene og at trafikantene tar lite hensyn til de som jobber langs vegene. Av hensyn til egen og andres sikkerhet er det viktig at trafikanter følger de restriksjonene som er langs vegnettet, sier Arne Fredheim, seksjonssjef for drift og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune.

Arne Skybak, som jobber med trafikksikkerhet i Innlandet fylkeskommune, forteller at fylkeskommunen vil drøfte aktuelle tiltak rettet mot trafikanter som ikke følger restriksjonene gjennom anleggsområder med politiet.

Vegarbeid viktig for fremkommelighet og trafikksikkerhet

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for nær 7000 kilometer veg, og disse vegene har viktige funksjoner i lokalsamfunnene og mellom ulike deler av fylket. Forfallet på fylkesvegene er estimert til over fire milliarder kroner.

- Vegarbeid er nødvendig for å ta inn igjen noe av etterslepet og vedlikeholde vegene våre. Arbeid langs vegen bidrar også til å sikre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for trafikantene. For å ivareta disse viktige funksjonene i samfunnet vil det være noen ulemper i perioden hvor vegarbeidene foregår, men vi oppfordrer trafikantene til å se på dette som en investering for fremtidens fremkommelighet og trafikksikkerhet, fortsetter Fredheim. 

Til toppen