Vinteraksellast i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Vinteraksellast i Innlandet

Fra og med torsdag 7. januar 2021 innføres vinteraksellast på fylkesveger i hele Innlandet.

Lastebil på vegen - Klikk for stort bildeLastebil på vegen . På norske veger er det regler for hvor stor aksellast og totalvekt et kjøretøy kan ha fordi det er begrenset hva veger og bruer tåler av belastninger.

Du finner en oppdatert oversikt over begrensninger for ulike veger og for spesialtransport i gjeldende veglister. 

Vinteraksellasten gjelder inntil videre.

Ordningen med spesiell vinteraksellast (bk 10) kan ved mildvær bli opphevet på kort varsel. 

Til toppen