Vil satse på etablerere i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Vil satse på etablerere i Innlandet

I forbindelse med etablerersatsingen skal fylkeskommunen blant annet tilby etablerere i Innlandet kurs og veiledning.

Klikk for stort bilde Mostphotos Utvalg for næring støtter fylkesrådmannens innstilling om å få på plass en etablerermodell i Innlandet. Men de mener fylkesrådmannen har satt av for lite penger i sitt forslag.

- Der er mange små og mellomstore bedrifter som treffes av denne ordningen. Hva slags type veiledning de trenger, kan variere ganske mye. Derfor stiller jeg spørsmål om rammen med 50 timer til veiledning innenfor hvert kurs holder, sa Leif Vingelen (Sp) i utvalgets møte onsdag.

Mer penger

Han foreslo å øke finansieringen fra fylkesrådmannens foreslåtte 3,1 millioner kroner hvert år til 3,4 millioner hvert år. Til sammen blir det 6,8 millioner kroner for 2021 og 2022, som er perioden ordningen gjelder for i første omgang.

Dette endringsforslaget ble enstemmig godkjent i utvalget.

Flere arbeidsplasser

Det overordnede målet med satsingen på etablerere, er at fylkeskommunen skal legge til rette for at flere etablerer arbeidsplasser i Innlandet og at disse fordeles over hele fylket.

I tillegg til kurs og veiledning til etablerere, skal det være nettverkssamlinger for de ansatte i kommunene som jobber mot etablerere og de som jobber med innovasjon for øvrig.

Alle etablerere skal få likt tilbud uavhengig av hvor de bor i fylket. Dessuten skal tilbudet være tilpasset den type bedrift det er snakk om.

Anbudsprosess

Modellen legger opp til at en ekstern leverandør skal levere kurs- og veiledningstilbudet, og administrasjonen vil gjennomføre en anbudsprosess for å velge leverandør.

Ordningen skal evalueres etter noen års erfaring med den nye modellen.

Saken skal endelig behandles i fylkesutvalget 9. juni.

Mer om etablerersatsingen i sakspapirene sak 15/20

Til toppen