Vil ikke legge ned tannklinikker nå - Innlandet fylkeskommune

Vil ikke legge ned tannklinikker nå

Hovedutvalg for utdanning ønsker i hovedsak å videreføre dagens tannklinikkstruktur.

Klikk for stort bilde Mostphotos I forslaget hovedutvalg for utdanning skulle behandle onsdag, reduserer fylkeskommunedirektøren antall tannklinikker i Innlandet fra 41 til 27.

- Vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kommet fram til at vi ikke er bekvem med å gå så langt som tilrådingen er i denne saken, sa Mari Gjestvang (Sp) da hun la fram et alternativt forslag på vegne av de to partiene.

Der foreslo de blant annet at dagens tannklinikkstruktur videreføres på en slik måte at flest mulig innbyggere har kort eller overkommelig veg til fylkeskommunale tannhelsetjenester.

- Vi erkjenner at det kan være behov for noen justeringer. Vi vil gå videre med å se på ulike typer tiltak for å prøve å finne noen løsninger, fortsatte Gjestvang.

Ap og Sp foreslo også å utrede nye klinikker for Hamar/Stange, Gjøvik, Lillehammer og Dokka, som legges fram som egne saker.

Dessuten foreslo de at administrasjonen må utarbeide en tiltaksplan for rekruttering av tannleger og fleksible løsninger for å kunne gi et kvalitativt godt tannhelsetilbud i hele fylket.

Mange slutter

Den store turnoveren i distriktene blant tannlegene de ti siste årene, er noe av bakgrunnen for fylkeskommunedirektørens forslag om å samlokalisere en rekke tannklinikker. Turnoveren skaper uro både hos de ansatte og hos pasientene, som må forholde seg til nye behandlere hvert år, skriver Tron Bamrud i saksframlegget.

Han er bekymret for at en manglende stabil bemanning av tannleger i deler av fylket gjør det vanskeligere å oppfylle målet om gode, kvalitative tjenester for pasienten i nærheten av der de bor. På sikt frykter han at dette kan skape sviktende tillit og omdømme til den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Fordeler og ulemper

Fylkeskommunedirektøren har sett på både fordeler og ulemper ved omstrukturering med færre og større klinikker. Når det gjelder fordeler, trekker han blant annet fram sterkere fagmiljøer og at tannklinikkene blir mindre sårbare ved for eksempel sykefravær.

Den største ulempen ved færre klinikker er at flere får økt reiseavstand til offentlig tannklinikk. For de gruppene som vil ha store problemer med lengre reiseveg, er det mulig å gjøre enkle undersøkelser lokalt vet hjelp av mobilt tannbehandlingsutstyr.

Politisk uenighet

Vegard Riseng (H) fremmet et forslag, der fylkeskommunedirektørens forslag ble opprettholdt, men med noen tilleggspunkter:

 • Fylkesutvalget ber fylkeskommunedirektøren evaluere samlokaliseringen av tannklinikkene i Valdres ved Valdres lokalmedisinske senter. Evalueringen legges fram til fylkestingets behandling i juni.
 • Fylkesutvalget ber fylkeskommunedirektøren utrede muligheter og kostnader knyttet til ambulerende behandling i kommuner uten egen klinikk.

Det var forslaget fra Ap og Sp som ble bifalt med 9 mot 2 stemmer.

De to tilleggsforslagene fra Høyre ble enstemmig bifalt.

Høyre hadde også et tredje tilleggsforslag som omhandlet samlokaliseringen av tannklinikk for Hamar og Stange, men dette forslaget falt med 8 mot 3 stemmer.

Saken skal behandles i fylkesutvalget tirsdag 2. februar.

Bakgrunn for saken

I fylkesbudsjettet for Innlandet fylkeskommune 2021-2024 har fylkestinget vedtatt en innsparing på tannhelseområdet på 2 millioner kroner som følge av strukturtiltak.

I juni 2020 ba fylkestinget om å få framlagt en helhetlig gjennomgang av tannklinikkstrukturen i Innlandet.

I dag har Innlandet 41 tannklinikker med totalt 290 ansatte.

Årlig har den offentlige tannhelsetjenesten i Innlandet tilsyn med over 120 000 pasienter. 22 000 av disse er voksne, betalende pasienter.

Fylkeskommunedirektøren foreslår å gå fra 41 til 27 tannklinikker i Innlandet:

 • Nord-Odal og Sør-Odal samles på Skarnes (Sør-Odal)
 • Grue, Våler og Åsnes samles i Åsnes
 • Åmot og Elverum samles i Elverum
 • Folldal og Alvdal samles i Alvdal
 • Tolga og Os samles i Os
 • Sør-Aurdal, Vang og Fagernes samles i Fagernes (Nord-Aurdal)
 • Dovre og Otta samles i Otta (Sel)
 • Lom, Skjåk og Vågå samles i Vågå
 • Torpa Nordre Land), Hov i Land (Søndre Land) og Dokka samles i Dokka (Nordre Land)
 • Brøttum (Ringsaker) og Lillehammer samles på Lillehammer
 • Åkershagan (Stange) og Hamar samlokaliseres i Hamar

Når det gjelder tannklinikken på Lillehammer, ønsker fylkeskommunedirektøren å sette i gang et arbeid for å vurdere om det er mest gunstig å utbedre dagens klinikk på Nordre Ål eller å etablere klinikken på fylkeshuset i Lillehammer sentrum.

Fylkeskommunedirektøren foreslår også å utarbeide et forprosjekt for samlokalisert tannklinikk for Hamar og Stange i Fylkeshus 2 i Hamar sentrum.

Les mer om tannklinikkstrukturen i sakspapirene (sak 1/21) 

Til toppen