Vil forstå effekter av vindkraft på vilt - Innlandet fylkeskommune

Vil forstå effekter av vindkraft på vilt

Gjennom et svensk-norsk prosjekt, skal Høgskolen i Innlandet blant annet se på hvilke effekter vindkraftutbygging kan ha på vilt.

Hvordan elgen reagerer på vindkraftutbygging, er noe av det forskere skal se på i prosjektet Grensevilt 2. - Klikk for stort bildeHvordan elgen reagerer på vindkraftutbygging, er noe av det forskere skal se på i prosjektet Grensevilt 2. Mostphotos Høgskolen har søkt Innlandet fylkeskommune om penger til prosjektet, og saken ble behandlet i fylkesutvalget tirsdag.

Hovedmålet i prosjektet Grensevilt 2 er å øke samordningen av viltforvaltning på tvers av grensen og i områder under press fra menneskelige inngrep.

Å se på effekter av vindkraftutbygging på vilt og jakt, er et av delmålene.

GPS-merket

Høgskolen har allerede merket elg, ulv og jerv med GPS-sendere i det området der Kjølberget vindkraftpark i Våler kommune blir bygget.

Driften av anlegget starter opp i løpet av høsten. Da vil høgskolen kunne sammenlikne dyrenes forflytningsmønster før, under og etter utbyggingsfasen av vindkraftparken.

Fylkesutvalget mener Grensevilt 2 er forenelig med Interreg Sverige-Norge-programmet og bevilget 1 318 872 kroner til prosjektet i tirsdagens møte.

Vedtaket var enstemmig.

Les mer om Grensevilt 2, sak 239/20

Elg i endring

Høgskolen i Innlandet får også midler til et prosjekt som er knyttet til Grensevilt 2. Prosjektet Elg i endring har som mål å få detaljert kunnskap om blant annet hvordan elg reagerer både fysisk og atferdsmessig på ulike værforhold, nærvær av ulv, jakt og infrastruktur.

Fylkesutvalget mener det er viktig for viltforvaltningen å få denne typen informasjon.

Høgskolen i Innlandet har søkt om tilskudd fra fylkeskommunen over en periode på fire år. Fylkeskommunen har derimot kun anledning til å gi tilskudd for ett år av gangen.

Prosjektet får 200 000 kroner for 2020, bestemte et enstemmig fylkesutvalg tirsdag.

Les mer om Elg i endring, sak 245/20

Til toppen