Vil du bidra til å skape framtidas Innlandet? - Innlandet fylkeskommune

Vil du bidra til å skape framtidas Innlandet?

– Er du ung, engasjert og vil være med på å forme framtida? Da bør du søke om å delta i INNspirator-programmet.

Rådgiver for innovasjon og utvikling i Innlandet fylkeskommune Inga Blæsterdalen. - Klikk for stort bildeRådgiver for innovasjon og utvikling i Innlandet fylkeskommune Inga Blæsterdalen. Privat Det sier rådgiver for innovasjon og utvikling i Innlandet fylkeskommune Inga Blæsterdalen.

– Innlandet har fått et stempel som forgubbet, og uten unge krefter som kan bidra til å skape kompetansearbeidsplasser. Dette ble et tema på Agenda Innlandet-konferansen i januar i fjor, og er en av grunnene til at vi lanserer INNspirator-programmet nå, med søknadsfrist 1. mai.

Klikk her for å søke på INNSpirator-programmet.

INNspirator er et utviklingsprogram for unge, engasjerte personer, der målet er å skape en arena hvor unge kan få mulighet til å bryne meninger og tanker med ledere og profilerte ressurser i Innlandet, og på den måte få være med på å sette dagsorden for viktige saker i Innlandet. Som del av programmet vil man som deltaker møte dyktige folk som utfordrer, inspirerer og engasjerer en.

– Vi håper at INNspirator skal bli et springbrett til å satse og tørre å påvirke, og at det skal etableres som et årlig program som gir prestisje og som det er rift om å delta på, forteller Blæsterdalen.

Hvem kan delta?

INNspirator-programmet ønsker deltakere som er engasjerte og nysgjerrige. Du må være bosatt i Innlandet, og være mellom 20 og 35 år gamle.

– Vi ønsker ikke å ekskludere noen fra å søke, men ønsker mangfold blant deltakerne i programmet. Det betyr at vi ikke bare vil ha søkere fra privat næringsliv, men også offentlig virksomhet, tillitsvalgte og folk som er aktive i frivillige organisasjoner, idrett, kultur og politikk, sier Inga Blæsterdalen.

– Vi ser at terskelen kan være høy for å komme inn i de forumene hvor man kan påvirke og bli hørt. Det hadde vært veldig gøy å kunne senket den terskelen gjennom INNspirator.

Dette er INNspirator

Innlandet står overfor utfordringer som klimaendringer og en aldrende befolkning, men samtidig åpner teknologiutvikling, digitalisering og innovasjon nye muligheter. For å finne gode, innovative løsninger, må kloke hoder tenke sammen. INNspirator skal være et program for unge mennesker som ønsker å være en del av løsningen.

Programmet er en del av Agenda Innlandet - et samarbeid mellom LO, NHO, SpareBank 1 Østlandet og Innlandet fylkeskommune. Formålet med partnerskapet er å gjøre Innlandet mer synlig og øke gjennomslagskraften nasjonalt.

Dette får du i INNspirator

INNspirator skal gi deg som deltaker verktøyene til å forstå de utfordringene som innlandssamfunnet står overfor, og en mulighet til å bli med å utvikle løsninger for framtida.

Gjennom seks samlinger vil du følges opp av dyktige og engasjerte mennesker innenfor temaene digitalisering, bærekraft, endringsledelse og samfunnsforståelse. Du får oppfølging av en egen mentor gjennom hele programmet, og i løpet av programmet vil du få et nettverk og kontakter som vil bli til god nytte for deg i framtida.

Deltakelse i INNSpirator koster 5 500 kroner per deltaker, og inkluderer deltakelse på seks samlinger, din egen mentor gjennom hele programmet og deltakelse på Agenda Innlandet-konferansen. Reise og opphold må dekkes av den enkelte.

Til toppen