– Viktig forskning for Innlandet - Innlandet fylkeskommune

– Viktig forskning for Innlandet

Høgskolen i Innlandet skal forske på bærekraftig avl. Fylkeskommunen har bidratt med 6 millioner kroner til prosjektet.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen - Klikk for stort bildeFylkesordfører Even Aleksander Hagen Innlandet fylkeskommune Fylkesordfører Even Aleksander Hagen mener dette er veldig viktig for næringslivet i Innlandet.

– Dette prosjektet vil være viktig for å styrke Innlandets posisjon som Norges grønne motor, sier han.

Reelle problemstillinger

Forskningsprosjektet som startet opp i vår, skal pågå i seks år. I løpet av denne perioden skal Høgskolen i Innlandet (HINN) se på ulike problemstillinger som er meldt inn av bedriftene som er med i prosjektet.

Disse utfordringene er innenfor fire faglige tematiske områder:

  • betydningen av dyrenes fysiologi, pubertet og alder for effektiviteten ved avl
  • nye metoder for å forutsi når dyrene er fruktbare
  • befruktning ved hjelp av prøverør og vellykket embryoutvikling
  • ny og forbedret teknolog for å bevare kvaliteten på gameter (modne kjønnsceller) og embryo (befruktet egg)

Mange partnere

Industripartnere som er medlemmer i prosjektet er Geno, Norsvin, SpermVital, NCE Heidner Biocluster og Klosser Innovasjon.

I tillegg er en rekke akademiske partnere med for å delta i forskningen: Oslo universitetssykehus, OsloMet, SimulaMet, SINTEF og Sveriges Landbruksuniversitet.

Målet med prosjektet er at avlsindustrien i Innlandet skal bli mer miljøvennlig, mer effektiv og mer konkurransedyktig.

Penger fra Forskningsrådet

I tillegg til å få midler fra samarbeidspartnerne, har prosjektet fått nesten 28 millioner kroner fra Norges forskningsråd gjennom en ordning som heter Kapasitetsløftet.

HINN var en av åtte som fikk innvilget søknaden sin av til sammen 39 søkere.

Tildelingen fra Innlandet fylkeskommune på 6 millioner kroner gjelder for de tre første årene av prosjektet. Alle prosjektene i Kapasitetsløftet skal evalueres etter tre år. Hvis HINN får videreføre prosjektet sitt, kan de søke fylkeskommunen om penger for de tre siste årene.

Les mer på inn.no

Til toppen