Vi søker lærlinger som vil være med å påvirke - Innlandet fylkeskommune

Vi søker lærlinger som vil være med å påvirke

Vi etablerer et lærlingråd. Har du meninger og tanker om læretida som du vil dele med andre, kan dette være noe for deg.

Illustrasjonsbilde lærling i bedrift - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde lærling i bedrift Mostphotos Innlandet fylkeskommune ønsker at lærlinger skal få sitt eget råd der de kan diskutere, dele erfaringer, fremme synspunkt og komme med råd til forbedringer om læretida.

Lærlingrådet skal:

  • gi lærlinger muligheter til å påvirke i fylkeskommunale saker som angår dem
  • være et talerør for lærlinger, og styrke fylkeskommunens  og andre miljøers bevissthet om lærlingenes rett til medvirkning
  • øke samfunnsengasjementet blant lærlinger
  • være med på å sikre at lærlinger får god opplæring og et godt læringsmiljø

Lærlingrådet vil ha inntil seks møter i året. Møtene vil foregå på dagtid i ukedager, og de kan også foregå digitalt ved behov.

Hvorfor trenger vi et lærlingråd?

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen er klar på at dette rådet vil styrke lærlingers medbestemmelse.

Lærlinger skal få mer innflytelse på egen hverdag. 

-  Innlandet fylkeskommune er opptatt av å styrke yrkesfag, og et ledd i det arbeidet er å etablere et nytt lærlingråd. Arbeidslivet har stort behov for flere fagarbeidere, og da ønsker vi å legge til rette for at det blir så attraktivt som mulig. Forhåpentligvis blir dette tatt imot med entusiasme og vilje til å engasjere seg i rådet, sier Hagen.

Kan dette være noe for deg?

Hvis svaret er ja, eller om du har andre spørsmål som du lurer på rundt dette, kan du sende en e-post til:

solveig.ljodal@innlandetfylke.no innen 11. mai 2021

Du finner mer om det å være lærling i Innlandet på nettsidene til Innlandet fylkeskommune:

Lærling i Innlandet fylkeskommune

Til toppen