Vi blir færre folk i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Vi blir færre folk i Innlandet

Per 1. januar 2021 var vi 370 603 personer i Innlandet. Det er en nedgang på 782 personer.  

Vi ble færre i Innlandet i fjor.  - Klikk for stort bildeVi ble færre i Innlandet i fjor. Timon Stadler Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå som ble offentliggjort i dag.  Fylket har hatt vekst de siste 15 årene, så dette er en ny utvikling, selv om nedgangen kun er på 0,2% 

– Vi skulle selvsagt gjerne sett at utviklingen var positiv, men jeg synes det er viktig at vi vektlegger de mulighetene vi har, mer enn å grave oss ned i utfordringene, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.  

14 kommuner har vekst 

Selv om Innlandet som helhet har hatt en nedgang i folketallet, hadde nesten en tredjedel av kommunene en folketallsøkning i fjor. Bortsett fra Gjøvik, vokste alle de største byene i Innlandet.  

Både Hamarregionen, Kongsvingerregionen og Lillehammerregionen har fått flere innbyggere mens våre øvrige regioner har hatt en nedgang i folketallet. Nord-Gudbrandsdalen, Valdres og Fjellregionen har hatt størst nedgang. 

Føder færre barn 

Innlandet har et markant fødselsunderskudd på 844 personer i løpet av 2020. Fødselsunderskuddet beskriver forholdet mellom antall fødte og døde. Både antall døde og antall fødte er lavere i 2020 enn i 2019. Det ble født 2 909 barn i Innlandet i fjor. 

Færre flytter hit 

Samtidig har nettotilflyttingen gått kraftig ned. I 2019 var det over 1 100 flere personer som flyttet til fylket enn som flyttet fra. I 2020 bare var nettotilflytningen kun på 53 personer. Det er den svakeste nettotilflyttingen på 23 år. Fylket har fortsatt nettoinnvandring. Det er den innenlandske flyttingen, som i høyere grad går ut av fylket enn inn i fylket.  

– Vi er blant annet i gang med en regional plan for det inkluderende Innlandet. Nøkkelen er å inkludere folk i utdanning og arbeid, i tillegg til gode møteplasser. Vi skal lage et godt samfunn for alle som bor i Innlandet, sier fylkesordføreren.  

Finn tall for din kommune 

Finn tall for fylket og alle kommunene i rapporten under. Rapporten er enklest å lese på pc. Om du bruker telefon, kan du snu telefonen på langs, for å få en interaktiv visning.  Ønsker du tall per kvartal, bruker du den nederste rapporten. Denne rapporten viser også tall fordelt på innenlandsk flytting og innvandring.

 

 

  .   

Til toppen