Vellykket Grønn framtid - Innlandet fylkeskommune

Vellykket Grønn framtid

Næringsfondet Grønn framtid i Oppland har vært en suksess. Nå utvides ordningen til å gjelde hele Innlandet.

En rekke lyspærer mot grønn bakgrunn - Klikk for stort bilde Mostphotos Statusrapporten for Grønn framtid 2017-2020 ble behandlet i hovedutvalg for næring onsdag.

En rapport fra Oxford Research slår fast at næringsfondet har bidratt til å realisere ideer som fører til grønne arbeidsplasser.

120 prosjekter har fått støtte siden oppstarten i 2017. Prosjektene er innenfor mange bransjer, som industri og produksjon, landbruk, teknologi, reiseliv, mat og transport.

Rundt 40 nye arbeidsplasser er etablert som en følge av ordningen.

Klimanøytralt innen 2025

Næringsfondet ble lansert av Oppland fylkeskommune i 2017 med en forvaltningskapital på 50 millioner kroner.

Hensikten med fondet var å støtte opp under ambisjonen til fylkeskommunen om at Oppland skal være klimanøytralt innen 2025.

Ordningen har vært ment som et lavterskeltilbud for gode, grønne ideer. Målgruppen er enkeltpersoner, enkeltmannsforetak og privat næringsliv innenfor alle bransjer.

Videreføres for Innlandet

Etter sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, vedtok fylkestinget at fondet skulle videreføres med kommunene i tidligere Oppland som virkeområde.

Ved utgangen av 2020 sto det igjen 10,3 millioner kroner på fondet. I tillegg blir midler tilbakeført fra prosjekter som enten er avviklet eller avsluttet til en lavere kostnad enn planlagt.

Stor søknadspågang så langt i 2021 tyder på at midlene vil bli brukt opp i år. Dermed blir prosjektet avsluttet i sin opprinnelige form.

Fylkestinget vedtok 21. april å videreføre og utvide ordningen til å gjelde hele Innlandet. De satte av 12 millioner kroner til dette i justert budsjett for 2021.

Politisk behandling

Ap og Sp fremmet et tilleggsforslag om at hovedutvalg for næring og fylkestinget skal få lagt fram en sak der retningslinjene for ordningen blir vurdert for å tilpasse og utvikle ordningen som nå skal dekke hele Innlandet.

Innstillingen fra fylkeskommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Også tilleggsforslaget fra Ap og Sp ble vedtatt mot FrPs stemme.

Saken skal endelig behandles i fylkestingets møte i juni.

Fakta om Grønn framtid

Ordningen skal være et supplement til andre offentlige ordninger.

To støttekategorier:

  • idéutviklingsmidler – en lavterskelordning for nye og spenstige ideer med maks støtteramme på 250 000 kroner
  • prosjektutviklingsmidler – risikokapital for prosjekter med kommersielt potensial, hvor støtterammen er mer fleksibel

Ved utgangen av 2020 var det gitt støtte til 120 prosjekter av totalt 345 søknader. De fleste tilsagnene er gitt som idéutviklingsmidler.

Les mer om Grønn framtid i sakspapirene PS 17/2021

Til toppen