Uviss fremtid for Atna hengebru i Stor-Elvdal - Innlandet fylkeskommune

Uviss fremtid for Atna hengebru i Stor-Elvdal

I løpet av høsten vil hengebrua over Glomma bli utbedret. Etter utbedringen vil det avgjøres hvilken funksjon brua får.

Det var i midten av juni Atna bru ble stengt for kjøretøy.

I lengre tid har det vært skader på bærende elementer og dekke på brua. I vår gjorde Statens vegvesen en beregning som viste at det var lite igjen av hengebruas bæreevne.

Bygget for annen trafikk

Atna bru ble åpnet for trafikk i 1923 og har etter det blitt bygget om i 1948 og 1988.

Brua er derfor bygget for en annen trafikk enn den vi har i dag.

- Vi mener vi det er uforsvarlig å kjøre på brua med de skadene og den bæreevnen den har nå, forteller enhetsleder Anne Ingeborg Lilleåsen Nerstad i Innlandet fylkeskommune.

Stengt på kort varsel

Atna hengebru ble stengt for trafikk i juni. Den 14. juni om ettermiddagen ble det bestemt å stenge brua for kjøretøy fra og med torsdag 16. juni.

- Når vi stenger ei bru av sikkerhetsmessige grunner, ønsker vi ikke å vente i lang tid før brua faktisk blir stengt, fortsetter Lilleåsen Nerstad.

Tiden fra beslutningen ble tatt til brua stengte var såpass kort at varslingen og skiltingen kunne vært bedre da brua ble stengt.

- Etter dialog med lokalt næringsliv har vi etter at brua ble stengt bedret skiltingen til Atna sentrum, forklarer Lilleåsen Nerstad.

Det er nå skiltet omkjøring om riksveg 3 og fylkesveg 2200 Atnavegen. (PDF, 278 kB)

Lilleåsen Nerstad presiserer at Atna hengebru er åpen for gående og syklende frem til utbedringsarbeidene starter.

Blir utbedret til høsten

Innlandet fylkeskommune har bestilt en utbedring av Atna hengebru.

I løpet av høsten blir noen bærende elementer og planker i vegbanen skiftet. Brua vil da også bli stengt for gående og syklende.

Innlandet fylkeskommune vil komme med mer informasjon om utbedringen før anleggsperioden starter.

Hva skjer etter utbedringen?

Atna hengebru blir 100 år i 2023.

- Selv om vi utbedrer de skadene vi kjenner til nå, er brua gammel og oppbrukt, sier Anne Ingeborg Lilleåsen Nerstad avslutningsvis.

Hun forteller at fylkeskommunen derfor vil vurdere fremtiden for Atna bru i løpet av høsten.

- Innlandet fylkeskommune har over 1200 bruer, og mange av bruene begynner å bli gamle. Ettersom vi har begrenset med midler, må vi prioritere nøye hvordan midlene brukes, forklarer enhetslederen avslutningsvis.

Fylkeskommunen vil i tiden fremover ha dialog med Stor-Elvdal kommune om fremtiden for Atna hengebru.

Til toppen