Utstrakt hånd fra fylkeskommunen - Innlandet fylkeskommune

Utstrakt hånd fra fylkeskommunen

Fylkeskommunen vil bidra på de områder den kan for å holde hjulene i gang i Innlandet.

Klikk for stort bildeFylkeskommunen er opptatt av å delta i den nasjonale dugnaden for å unngå smittespredning. 

- Vi er i en unntakssituasjon. Mange merker allerede godt krisen vi er oppe i. Da er det viktig at vi alle bidrar med det vi kan bidra med, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Felles tilnærming

Nasjonalt opprettes det nå flere støtteordninger for å hjelpe næringslivet gjennom de økonomiske utfordringene. Flere tiltak er på gang.

- Vi har en begrenset rolle på dette området, men vi ser på om vi kan avhjelpe noe på enkelte områder, forteller Hagen.

Det er ønskelig at fylkeskommunene skal ha en felles tilnærming og han er jevnlig i dialog med sine kolleger, både med tanke på hva fylkeskommunene kan bidra med lokalt og for ha en felles stemme inn mot nasjonale myndigheter.

Økonomisk hjelp

Mange mottar tilskudd og ulike økonomiske midler fra fylkeskommunen. Disse vil nå inntil videre bli utbetalt fortløpende, uavhengig av avlysninger eller redusert virksomhet.

- Fylkeskommunen tar risikoen, og så må vi utfordre staten på at fellesskapet skal bistå kommuner og fylkeskommuner som nå får urimelige ekstrautgifter. Vi skal ikke være en flaskehals på utbetalinger, sier fylkesordføreren.

Det handler blant annet om tilskudd innen kulturfeltet, til arrangement og kulturutøvere, som nå rammes hardt av avlysninger. Alle som er innvilget tilskudd, vil få dette utbetalt.

Det vurderes tilsvarende opp mot drosje og kollektivnæringen, at de skal få betalt som normalt inntil videre til tross for et redusert tilbud.

På næringslivssiden er det varslet støtteordninger som skal administreres av fylkeskommunen, men her er rammen foreløpig ukjent.

Tilnærmet normal drift

Fylkeskommunen er opptatt av å opprettholde en så normal drift som mulig på alle områder.

Skolene er fysisk stengt, med unntak av for noen enkeltelever med spesielle behov, men undervisningen opprettholdes langt på vei med normal timeplan. Videre er tannklinikkene stengt for ordinær og planlagt drift, men noen er åpne for å kunne yte akutt behandling. Samferdselssektoren holder også hjulene i gang.

De fleste ansatte i sentraladministrasjonen jobber hjemmefra, med tilnærmet samme oppgaver som om de hadde vært på kontorene sine. Det samme gjør politikerne, og politiske møter vil bli gjennomført - om ikke fysisk, så nettbasert.

- I tider som dette er det er viktig å holde demokratiet i gang, men vi skal være på riktig side av smitterisikogrensen, sier Even Aleksander Hagen. 

Til toppen