Utbedring av Kongsvegen og Åsmarkvegen - Innlandet fylkeskommune

Utbedring av Kongsvegen og Åsmarkvegen

Fylkeskommunen skal ruste opp to fylkesveger sør for Lillehammer. På fylkesveg 2534 Kongsvegen skal en strekning på 850 meter bygges opp på nytt, og en strekning av fylkesveg 2536 Åsmarkvegen skal bli mer trafikksikker.

Fv. 2534 Kongsvegen nord for Bergseng stasjon i Lillehammer trenger vedlikeholdstiltak. - Klikk for stort bildeFv. 2534 Kongsvegen nord for Bergseng stasjon i Lillehammer trenger vedlikeholdstiltak. Anders Fosse Skjåk Strekningen som skal utbedres på fylkesveg 2534 går mellom krysset med fylkesveg 216 ved Hinnkleiv og Bergseng stasjon, like ved kommunegrensa mot Ringsaker.

All masse i vegbanen skal skiftes ut, før vegen får ny asfalt. Dette vil gi bedre kjøreforhold, mer trafikksikker veg og bidra til at den nye asfalt varer lengre.

Arbeid om natta

Entreprenøren som skal utføre arbeidet, Gjerdalen Entreprenør AS, har søkt om å få utføre mye av arbeidet om natta og har fått lov til det. Dermed kan arbeidet skje effektivt og anleggstida blir kortet ned.

- Vi regner med at det kun blir nødvendig å jobbe om natta ei ukes tid, sier byggeleder Anders Fosse Skjåk i Innlandet fylkeskommune. – Mens dette pågår, må vegen være stengt. Det betyr at gjennomgangstrafikken må følge skiltet omkjøring. De som bor langs vegen, skal likevel ha atkomst til fylkesvegen, i samarbeid med vår entreprenør.

Tiltak langs vegen mot GLØR

På fylkesveg 2536 Åsmarkvegen skal fylkeskommunen utbedre sideterrenget på noen punkter langs en strekning, slik at vegen blir mer trafikksikker. Det blir nytt rekkverk, fjellknauser langs vegen skal pigges bort og entreprenøren skal fjerne trær og busker som hindrer sikt.

For at transporten av avfall til GLØR sitt mottak på Roverudmyra ikke skal bli hindret, vil også dette arbeidet til dels skje om natta.

- Denne vegen blir ikke stengt. Trafikken vil bli ledet forbi anleggsstedet med trafikklys eller manuell dirigering, sier Fosse Skjåk.

- Vi beklager at folk som bor langs disse to vegene kan bli forstyrret om natta, men til gjengjeld blir arbeidene ferdig på kort tid. Da slipper beboerne flere uker med dårlig framkommelighet og ventetid på lokalvegen sin.

Inngår i større kontrakt

Arbeidet som Gjerdalen Entreprenør skal utføre sør i Lillehammer kommune inngår i en samlekontrakt som gjelder flere fylkesveger i Sør-Gudbrandsdalen. Alt arbeidet som kontrakten omfatter skal være ferdig til 15. november.

- Entreprenøren vil samordne arbeidet på Kongsvegen og Åsmarkvegen, avslutter Fosse Skjåk. – Vi kan ikke si nøyaktig når det blir arbeid på hver enkelt strekning, men de som bor langs Kongsvegen, vil få nærmere beskjed før vegen stenges, om hvordan de kan komme seg ut på fylkesvegen, når de trenger det.

Til toppen