Ungdommens fylkesting er i gang - Innlandet fylkeskommune

Ungdommens fylkesting er i gang

I helga møttes det aller første Ungdommens fylkesting for Innlandet fylkeskommune. Den nye Innlandsstrategien var første sak.

Nyvalgt Ungdommens fylkesutvalg. Fra venstre: Runi Arnekleiv, Vera Heide , Kristin Alfstad, Therese Nyøygard, Victoria Heistad, Oda Nyhus Aanekre (nestleder) , Johanne Dalsbø (leder) , Maiken Køien Andersen, Isak Formo, Omar S. Yagci, Ingrid Elisabeth Volungholen, Olea Hildrum, Hedda Johansen og Sigrun Myrvang. - Klikk for stort bildeNyvalgt Ungdommens fylkesutvalg. Fra venstre: Runi Arnekleiv, Vera Heide , Kristin Alfstad, Therese Nyøygard, Victoria Heistad, Oda Nyhus Aanekre (nestleder) , Johanne Dalsbø (leder) , Maiken Køien Andersen, Isak Formo, Omar S. Yagci, Ingrid Elisabeth Volungholen, Olea Hildrum, Hedda Johansen og Sigrun Myrvang. Innlandet fylkeskommune/Tone Tømterud Ungdommens fylkesting (UFT) er et rådgivende organ med mål om å inkludere, engasjere, motivere og fremme ungdommens saker på fylkesnivå. I helga møttes de på Hamar for å konstituere seg og behandle de første sakene for Innlandet fylkeskommune.

23 stemmeberettigede

Hver kommune er lovpålagt å sende en representant, men alle kommunene hadde ikke valgt sin representant ennå.  Rundt halvparten møtte i helga, 23 stemmeberettigede

Ny leder

Johanne Dalsbø fra Stange ble valgt som leder av UFK, og Oda Nyhus Aanekre fra Sør-Fron ble valgt til nestleder. UFK møtes to ganger i året. De velger selv et fylkesutvalg som møtes hver måned. De organiserer seg etter ansvarsområder, på samme måte som det ordinære fylkestinget:

  • Utvalg for utdanning: Victoria Heimstad fra Gausdal og Ingrid Volungsholen fra Ringsaker
  • Utvalg for kultur: Olea Hildrum fra Trysil og Sigrun Myrvang fra Stor- Elvdal
  • Utvalg for samferdsel: Isak Formoe fra Løten og Therese Nyøygard fra Lesja
  • Utvalg for næring: Maiken Køien Andersen fra Engerdal og Omar S. Yagci fra Gjøvik

Diskuterte Innlandsstrategien

Den første, og viktigste, saken for UFT var å diskutere den nye Innlandsstrategien som det ordinære fylkestinget skal vedta i juni. Den ble heftig diskutert, og UFT vil komme med mange innspill til politikerne når de sender strategien ut på høring i mars. I tillegg til å rådgi det ordinære fylkestinget i saker som omhandler ungdom, har også UFT egne midler som de fordeler.

Ungdommens fylkesting 2020 - Klikk for stort bildeUngdommens fylkesting 2020 Innlandet fylkeskommune/Tone Tømterud

Til toppen