Turtips: opplev jernaldergraver i Lillehammer - Innlandet fylkeskommune

Turtips: opplev jernaldergraver i Lillehammer

I skogholtet mellom Nordre Ål kirke og kirkegård ligger det et gravfelt fra jernalder. Nå er det satt opp informasjonsskilt som forteller om gravfeltet. 

Gravrøyser i skogholtet

Slik har en illustratør forestilt seg en gravlegging i jernalderen.  - Klikk for stort bildeSlik har en illustratør forestilt seg en gravlegging i jernalderen. Arkikon©. I det vesle skogholtet mellom Nordre Ål kirke og kirkegården ligger det lave og vide steinrøyser. Mange av dem er godt overgrodd med lyng, mens andre er lettere å oppdage.

Gangstiene gjennom skogholtet er mye brukt, og mange har ikke vært klar over at røysene er gravminner. Gravene er trolig fra den eldste delen av jernalderen for nærmere 2000 år siden. Gravene kan altså være laget lenge før vikingtiden.

Nye kulturminneskilt

Når har Innlandet fylkeskommune i samarbeid med Lillehammer kommune og Lillehammer kirkelige fellesråd satt opp informasjonsskilt som forteller om gravfeltet.

En tidsreise

Jernalderen var en annerledes tid med fremmede skikker og måter å gravlegge sine døde på. Kanskje skogsstien mellom kirka og kirkegården kan virke som en liten reise bakover i tid? Dette har vi fabulert litt over på det ene skiltet:

Tenk om turen gjennom skogen her er en tidsreise. Tenk om kirkegården og kirka ikke er bygget ennå, og at det er så lenge siden at ingen vet hva en bil eller mobiltelefon er. Da hører du kanskje lyden av rautende kyr eller barna som gjeter sauene? Hva barna sier er det ikke mulig å forstå, for de snakker et fremmed språk! Og plutselig løper en skitten og fillete skikkelse forbi deg —det er en ung trell (slave) som husfruen har beordret ut i et ærend. Han ser sliten og litt redd ut. 

Trellen er på vei mot et hus i nærheten, du kan kanskje skimte røyken fra ildstedene langt der borte? Men hva slags hus er det? Det har ikke vinduer, og er både langt og smalt. Døra åpnes, og du kan høre lyden av latter og arbeid. En gutt kommer ut, han bærer på et saueskinn som han henger opp på en snor. Røyken siver opp fra taklukene på huset, og det kjennes ut som om det er tid for mat snart.

Akkurat her du står er det stille. Det er ikke lenge siden en av de eldre ble gravlagt her, på gravplassen til slekta. Før begravelsen skjedde det mye. Midt i sorgen måtte gravleggingen forberedes. Det var mye som måtte gjøres for at den døde skulle kunne komme videre til den neste verdenen. Selv om den gamle er død, er hun en viktig del av slekta fortsatt. Slik er det med alle som ligger gravlagt her.

Nå ligger graven der som en flat steinrøys. Den er godt synlig sammenlignet med noen av de andre røysene som er tilgrodd av lyng her og der. Noen har satt fra seg en keramikk-krukke inntil røysa.

Men hvor har du havnet? Antagelig har du reist nærmere 2000 år tilbake i tid, til den eldste delen av det som kalles jernalderen. Tidsmaskinen klarer ikke å være helt presis, men du har i alle fall havnet i jernalderen, lenge før det ble vanlig med gravlegging på kirkegårder her i landet.

En av de lave og vide gravrøysene i skogholtet.  - Klikk for stort bildeEn av de lave og vide gravrøysene i skogholtet. Innlandet fylkeskommune, Nina Hildre.

Ryddeinnsats fra korps og skole

Fåberg skolemusikk har søkt om restmidler fra Norsk kulturarv sin aksjon «Rydd et kulturminne» og tatt en skikkelig dugnadsjobb på gravfeltet i høst for å få penger til korpskassa. For et par år siden gjorde en skoleklasse fra Kringsjå (nå Nordre Ål) barneskole samme jobben.

Hvordan finne fram til gravfeltet

Kommer du fra Lillehammer sentrum kan du gå eller kjøre oppover Nordsetervegen og svinge inn Kringsjåveien til venstre. Følg skilting til Nordre Ål kirke. Det er parkeringsplass ved kirka/kirkegården.

Bussforbindelse: B3 Ekromskogen. Bussholdeplass Kirkestien rett ved gravfeltet. 

Kartutsnitt Lillehammer med gravfeltet avmerket. - Klikk for stort bildeKartutsnitt Lillehammer med gravfeltet avmerket. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv.

Økonomisk støtte fra Riksantikvaren

Kulturminneskiltene er produsert med økonomisk støtte fra Riksantikvarens bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner (BARK).

Informasjon om gravfeltet er nå på plass.  - Klikk for stort bildeInformasjon om gravfeltet er nå på plass. Innlandet fylkeskommune, Nina Hildre.

 Skilt langs skogsstien mellom kirka og kirkegården. - Klikk for stort bilde Skilt langs skogsstien mellom kirka og kirkegården. Innlandet fylkeskommune, Nina Hildre.

Til toppen