Trygge skoleveger er et felles ansvar - Innlandet fylkeskommune

Trygge skoleveger er et felles ansvar

Til uken skal nær 40.000 grunnskoleelever i Innlandet ut på vegene til og fra skolen. Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg minner om at alle har et ansvar for at elevene kan være trygge på skolevegen. 

- Skolevegen starter når ungene går ut av døra hjemme, enten de kan følge tilrettelagte gangstier, må krysse travle bygater eller stå og vente på bussen langs riks- og fylkesveger, ofte med høy fartsgrense. Trafikksituasjonen er ulik, det er viktig at elevene får gode vaner for å ferdes på egen skoleveg så tidlig som mulig, sier Sjur Strand, leder av Innlandet fylke sitt trafikksikkerhetsutvalg.

Sjur Strand ved skoleveg - Klikk for stort bildeSjur Strand ved skoleveg Innlandet fylkeskommune

Aller viktigst er det likevel at vi som voksne bilførere viser hensyn. De minste ungene har ikke forutsetninger for å vurdere fart eller lese trafikkbildet. Strand utfordrer også frivillige voksne eller pensjonister engasjerer seg til å bidra både som skolepatrulje og som følge i "gåbuss". 

Gå eller sykle til skolen?

Strand har forståelse for at morgenen kan være hektisk i mange familier, og at det er fristende å kjøre innom skolen når man likevel er på veg til jobb.

- Men med den spesielle situasjonen vi befinner oss i, med hjemmekontor og kanskje bedre mulighet til å «flekse litt», kan skolevegen til fots eller på sykkel gjøres til en positiv og lærerik opplevelse for både barn og foreldre. Dessuten finnes det kanskje noen i nærmiljøet som ville sette stor pris på å ha en daglig oppgave med å følge egne og/eller andres unger til skolen eller bussen, mener Strand.

Trafikantene har et ansvar

Trafikksikkerhetsutvalget har ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, og Strand er tydelig på at fylkeskommunen som eier også har ansvar for at vegene er trygge å ferdes på. Det er likevel trafikantenes ansvar å kjøre etter forholdene slik de er, holde fartsgrensa og kjøre rusfritt. Både politiet og Statens vegvesen vil gjennomføre kontroller ved skolene i fylket de neste ukene.

Til slutt kommer utvalgslederen med en oppfordring til hageeiere om å sørge for at hekken ikke henger ut over fortauet så det blir vanskelig å gå, eller er så høy at små mennesker ikke synes fra sidegatene.

Til toppen