Tre ulike kunstnerstipend - Innlandet fylkeskommune

Tre ulike kunstnerstipend

Stipend for profesjonelle kunstnere og profesjonelle utøvere innen husflid og håndverk. Søknadsfrist 1. august.

Profesjonelle utøvere innen husflid og håndverk i Innlandet kan søke på en av de tre stipendordningene. - Klikk for stort bildeProfesjonelle utøvere innen husflid og håndverk i Innlandet kan søke på en av de tre stipendordningene. Knut Bry Innlandet fylkeskommune lyser ut tre stipendordninger, to kunstnerstipend og ett stipend for husflid og håndverk.

Kunstnerstipend – søknadsfrist 1. august

Innlandet fylkeskommune lyser ut to stipendordninger for profesjonelle kunstnere.

Etablerte kunstnere

Skapende og utøvende kunstnere i Innlandet kan søke om stipend for etablerte kunstnere for å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk. Les mer om ordningen og søk stipend.

Les mer om kunstnerstipend for etablerte kunstnere og søk stipend.

Unge kunstnere

Profesjonelle kunstnere under 36 år som er bosatt i Innlandet kan søke om stipend for unge kunstnere.

Les mer om kunstnerstipend for unge kunstnere og søk stipend.

Stipend for husflid og håndverk – søknadsfrist 1. august

Profesjonelle utøvere innen husflid og håndverk i Innlandet kan søke om stipend.

Stipendordningen skal gi profesjonelle utøvere innen husflid og håndverk mulighet til å arbeide med ny formgiving, produktutvikling eller videreutvikling og styrking av en teknikk innen fagfeltet husflidshåndverk, folkekunst og kulturhåndverk.

Målet er å ta vare på og fornye de rike kulturskattene innen husflid og håndverk, og synliggjøre denne delen av kulturen. Stipendet skal deles ut til en tradisjonsbærer og nyskaper innen sitt fagfelt.

Les mer om stipend for husflid og håndverk og søk stipend.

Til toppen