Trafikksikkerhetsprisen 2019 til NMCU Oppland - Innlandet fylkeskommune

Trafikksikkerhetsprisen 2019 til NMCU Oppland

Nylig ble Oppland fylkes trafikksikkerhetspris for 2019 delt ut til Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Oppland. Prisen er på 10 000 kroner.

Langvarig arbeid med trafikksikkerhet

Morten Tundrali og Tor Atle Hansen fra NMCU Oppland mottok trafikksikkerhetsprisen 2019 fra Mona Cicilie Stormoen fra trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet. - Klikk for stort bildeMorten Tundrali og Tor Atle Hansen fra NMCU Oppland mottok trafikksikkerhetsprisen 2019 fra Mona Cicilie Stormoen fra trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet. Marit Nyhuus Begrunnelsen for at NMCU Oppland mottok trafikksikkerhetsprisen for 2019 er at organisasjonen i flere år har jobbet målrettet med trafikksikkerhet.

Dette har NMCU gjort gjennom årlige Se Oss-kampanjer, delt ut boken Full kontroll til kjøreskoler, arrangert sikkerhetskurs og drevet veiledning og opplysning ovenfor MC-miljøet.

Må fortsette det viktige arbeidet

- Det er et viktig arbeid NMCU Oppland har gjort i flere år. Det er også viktig at NMCU sammen med andre organisasjoner fortsetter å jobbe for å redusere antallet MC-ulykker. Generelt har ulykkessituasjonen gått ned, men for MC-førere har ikke ulykkestallene gått ned. Bare så langt i 2020 har åtte MC-førere mistet livet i trafikken. Ekstrematferd, fart og rus er blant kjennetegnene hos MC-førere som har mistet livet, sa Mona Cicilie Stormoen, medlem av Innlandet fylke sitt trafikksikkerhetsutvalg, under utdelingen av prisen.  

MC-førere er en utsatt gruppe

Siden årtusenskiftet har antallet motorsykler i tidligere Oppland fylke økt fra ca. 5 500 til nær 12 000 sykler. Førere og passasjerer på motorsykkel er en utsatt gruppe ved trafikkulykker, og utgjorde 26 % av drepte og hardt skadde i ulykker i Oppland i perioden 2015–2018.

Til toppen