Trafikken går tilnærmet normalt på fv. 33 Tonsåsen - Innlandet fylkeskommune

Trafikken går tilnærmet normalt på fv. 33 Tonsåsen

Trafikken går i ny trasé i Sanatoriesvingen og ved Bjørgo. Det er toveis trafikk uten lysregulering. 

Her ved Sanatoriesvingen går trafikken på ny bru og i ny fjellskjæring. - Klikk for stort bildeHer ved Sanatoriesvingen går trafikken på ny bru og i ny fjellskjæring. Rune Bratteng Fartsgrensa er 80 på det meste av strekningen på Tonsåsen. I selve kryssområdet i Sanatoriesvingen og på hele strekningen ved Bjørgo er det nedsatt fartsgrense til 50 km i timen.

Arbeidet med å bygge om fylkesveg 33 på Tonsåsen og Bjørgo startet sommeren 2018 og nærmer seg fullføring. Det som gjenstår av arbeid er noe asfaltering, montering av rekkverk og annet arbeid langs vegen.

Ferie på anlegget

Entreprenøren som bygger for Innlandet fylkeskommune har varslet at de nå skal ha ferie. I ferietida skal det være beredskap for å sikre framkommeligheten for trafikantene, særlig på Bjørgo, der det ikke har blitt lagt ny asfalt.

På strekningen ved Bjørgo skal det legges to lag med asfalt, mens strekningen på Tonsåsen kun mangler det øverste laget med asfalt.

Når anleggsarbeidet tas opp igjen etter ferien, er det for det meste arbeid med sideterrenget som gjenstår, i tillegg til asfaltering og oppmerking.

Delvis bompengefinansiering

Utbygginga som vil gi trafikantene god og ensartet standard på hele strekningen Dokka – Bjørgo er beregnet til å koste ca. 330 millioner kroner. Av dette skal ca. 160 millioner dekkes av bompenger, mens fylkeskommunen bevilger ca. 170 millioner kroner.

Bompengeinnkrevinga vil starte når vegen er helt ferdig. Fristen for ferdigstillelse er 15. juli, men entreprenøren har anslått overfor fylkeskommunen at de vil bli ferdig 5. oktober.

Til toppen