Trafikantene tar i bruk ny Næroset bru - Innlandet fylkeskommune

Trafikantene tar i bruk ny Næroset bru

I slutten av denne uken tar trafikantene på fylkesveg 216 Åsmarkvegen i Ringsaker i bruk ny Næroset bru.

Den forrige brua i Åsmarkvegen over elva Næra hadde setningsskader som gjorde at den måtte byttes med en ny bru.  I august i fjor startet arbeidet med å rive gamlebrua og bygge ny bru, og disse arbeidene er snart ferdig.

Bedre fremkommelighet for tømmernæringen

I løpet av uken blir den nye brua i Næroset tatt i bruk. - Klikk for stort bildeI løpet av uken blir den nye brua i Næroset tatt i bruk. Innlandet fylkeskommune Brua som ble revet i Næroset var godkjent for kjøretøy med en totalvekt på 56 tonn, mens resten av Åsmarkvegen er godkjent for kjøretøy med en totalvekt på 60 tonn.

- Den nye brua som nå tas i bruk kan brukes av kjøretøy med en totalvekt på 60 tonn. Dette gjør at en flaskehals for tungtransport på fylkesvegnettet forsvinner, og dette vil blant annet bidra til en mer effektiv tømmertransport i området, sier Stein Tronsmoen, leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Næroset bru er en av 1232 bruer på fylkesveger i Innlandet.

Viktig tiltak for gående og syklende

Åsmarkvegen er en viktig veg fra Moelv i retning Næroset, Mesnali og Sjusjøen. I gjennomsnitt kjører cirka 2500 biler vegen hver dag, men på enkelte utfartsdager kjører over 4000 kjøretøy på vegen. I Næroset er det mange gående og syklende.

- Vi har derfor gjort flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. Et av tiltakene er å bygge fortau på den nye brua, sier byggeleder Ragnar Helstad i Innlandet fylkeskommune.

Krysset mellom Åsmarkvegen og fylkesveg 1668 Nærosvegen på sørsiden av brua er flyttet litt sørover.

- Denne flyttingen ga plass til et gangfelt for myke trafikanter mellom den nye brua og krysset med Nærosvegen, forklarer Helstad.

Dette gangfeltet kommer i tillegg til et opphøyd gangfelt i nordenden av bussholdeplassen langs Åsmarkvegen.

For å bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper er krysset mellom Åsmarkvegen og Nærosvegen og krysset mellom Nærosvegen og Fløtlivegen bygget om til T-kryss.

Redusert fremkommelighet de første dagene

Trafikken vil bli lysregulert over Næroset bru de første dagene etter at ny bru er tatt i bruk.

- Dette skyldes at den midlertidige brua som er brukt i anleggsperioden må fjernes. Men i første del av juli vil trafikken gå som normalt, sier Ragnar Helstad avslutningsvis.

Til toppen