Tilskuddsordninger for pensjonister og funksjonshemmede - Innlandet fylkeskommune

Tilskuddsordninger for pensjonister og funksjonshemmede

Retningslinjene for Fylkesomspennende pensjonistforeninger og Funksjonshemmedes organisasjoner skal vedtas i juni.

Nye retningslinjer vedtas av fylkesutvalget i juni

Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbildeEtter overgangen til Innlandet fylkeskommune skal det vedtas nye retningslinjer for disse ordningene.

Det er dessverre blitt noen forsinkelser, men det jobbes nå med å få på plass retningslinjene som skal vedtas i fylkesutvalgets møte 9. juni 2020.

Retningslinjer og søknadsskjema vil bli lagt ut så raskt det lar seg gjøre etter vedtak.

Retningslinjer og søknadsskjema vil bli lagt ut under Søk tilskudd:

Søknadsfrist

Søknadsfristen i 2020 er 1. august.

Til informasjon jobbes det med at søknadsfristen for disse ordningene vil bli 15. mai fra 2021 som tidligere.

Kontaktperson

Har du spørsmål, ta kontakt med Camilla Øien Østmo på mobil 906 50 741 eller på e-post: camilla.oien.ostmo@innlandetfylke.no  

Til toppen