Tilskudd til folkehelse og arrangementer

Fylkesutvalget vedtok å gi penger til internasjonale arrangement og folkehelsetiltak før de tok ferie.

I juli blir det EM og VM i fluefiske i Østerdalen. - Klikk for stort bildeI juli blir det EM og VM i fluefiske i Østerdalen. Oppland fylkeskommune/Jørgen Skaug Glomma fiskeforening, Storsjøen fiskeforening og Ytre Rendal jakt- og fiskeforening får 250 000 kroner til gjennomføringen av EM og VM i fluefiske 2022.

Arrangementet gjennomføres mellom 4. og 10. juli. Egentlig skulle arrangementet vært gjennomført i 2020, men ble avlyst på grunn av koronapandemien.

Vedtaket var enstemmig.

Les sakspapirene PS 80/2022

Vintertriatlon på Skeikampen

Bergen Triathlon Events får 300 000 kroner til VM i vintertriatlon 2023 på Skeikampen.

I vintertriatlon konkurrerer utøverne på ski, løping og sykkel, og alt foregår på snø.

Vedtaket var enstemmig

Les sakspapirene PS 78/2022

Fiber i Hafjell

Fylkeskommunedirektørens innstilling var å avslå søknaden fra Hafjell Kvitfjell Alpin AS om støtte til utbygging av fiber i Olympiabakken i Hafjell knyttet opp mot fremtidige arrangement. Begrunnelsen for dette, var at han mente søknaden ikke oppfylte kriteriene.

Politikerne i fylkesutvalget var uenige med Tron Bamrud. De mente alle at søknaden burde innvilges, men var i utgangspunktet ikke helt enige om hvordan de skulle løse det.

Hans Kristian Enge (Ap) fremmet et tilleggsforslag om å sende saken over til hovedutvalg for næring, som onsdag skal fordele midler til bredbånd. Han trakk senere forslaget og stemte for alternativt forslag lagt fram av Hanne Velure (H).

- Viktige arrangement

Hun fremmet forslag på vegne av H, FrP, Sp, MDG og SV om å støtte utbygging av fiber i Olympiabakken med 300 000 kroner. Begrunnelsen for dette, er at de ser på arrangement i Hafjell/Kvitfjell som en rekke av allerede gjennomførte og kommende arrangement som er viktige for Innlandet.

Det alternative forslaget fremmet av Hanne Velure ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 81/2022

Folkehelsemidler til kommuner

Etablering og utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud er en tilskuddsordning kommunene kan søke på. Til sammen fikk 12 kommuner 1,75 millioner kroner til ulike tilbud innen forebyggende helsetjenester.

Vedtaket var enstemmig.

Les sakspapirene PS 77/2022

Tildeling av tilskudd 

Tilskudd til etablering og utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2022
Kommune(r) Prosjekt Tilskudd
Dovre Friskliv og mestring 46 000
Eidskog Et steg av gangen og Leve hele livet 300 000
Elverum Sterk og stødig 100 000
Gausdal, Øyer, Lillehammer Koordinering av lærings- og mestringskurs og utvidelse av Friskliv senior 230 000
Ringebu Utbedring av gruppetilbudet på frisklivssentralen 49 000
Ringsaker Etablering av trepartssamarbeid mellom frisklivssentralen, frivillige aktører og personer med helseutfordringer 327 000
Stange Frisk framtid 300 000
Vågå Frisk i Vågå 128 000
Åsnes, Våler Videreføring av Sterk og stødig 270 000