Tettere samarbeid om cybersikkerhet - Innlandet fylkeskommune

Tettere samarbeid om cybersikkerhet

Innlandet fylkeskommunen er en av flere aktører som jobber med å etablere en klynge innenfor datasikkerhet.

Klikk for stort bilde Mostphotos Det er Cyberland, et samarbeid som fylkeskommunen er en del av, som har tatt initiativ til å etablere cybersikkerhetsklyngen sammen med Digital Innlandet.

Oppstartsmøte

I midten av januar deltok over 60 personer fra næringslivet, akademia og det offentlige på et digitalt oppstartsmøte for denne etableringen.

For å få på plass klyngen er det etablert et interimstyre, som blant annet har medlemmer fra NTNU, Eidsiva Bredbånd, TietoEVRY og Sykehuset Innlandet. Innlandet fylkeskommune har også plass i interimstyret.

Digital sårbarhet

Det er flere grunner til at det er viktig å samarbeide tettere om cybersikkerhet, mener rådgiver Amund Haugen Steinbakken i Innlandet fylkeskommune.

– På den ene siden handler det om næringsliv: å skape nye arbeidsplasser, tiltrekke seg kapital og å skape prosjekter og utvikling. Samtidig er den digitale sårbarheten for innbyggere, næringsliv og det offentlige i Innlandet stor. Det handler om å ha gode og trygge løsninger, men også digital kompetanse, både i næringslivet, det offentlige og hos innbyggerne, sier han.

Viktig posisjon

I tillegg til etablering av selve klyngen, skal interimstyret legge til rette for aktiviteter som bidrar til innsikt, relasjonsbygging, kunnskapsdeling og posisjonering.

– Vi ønsker å stadfeste den viktige posisjonen Innlandet har innenfor cybersikkerhet, sier Steinbakken.

Til toppen