Stort behov for midlertidig bru på Tretten

Fylkeskommunen er i gang med å planlegge ei midlertidig bru over Lågen for biler og fotgjengere på Tretten.

Senioringeniør Janicke Haug, prosjektleder Rolf Klemetrud og enhetsleder Ole Einar Fossen var tre av dem som orienterte om planlegging av midlertidig bru på det åpne møtet på Tretten den 31. august. - Klikk for stort bildeSenioringeniør Janicke Haug, prosjektleder Rolf Klemetrud og enhetsleder Ole Einar Fossen var tre av dem som orienterte om planlegging av midlertidig bru på det åpne møtet på Tretten den 31. august. Steinar Svensbakken Arbeidet er komplisert. Det vil ta minst to-tre år å planlegge og bygge ei permanent bru på fylkesveg 254. Ei midlertidig bru må derfor stå lenge og tåle flere vårflommer.

I tillegg må brua finansieres. Dette blir en stor utgift, som Innlandet fylkeskommune ikke har penger til i dag.

Mange kom på åpent møte

Den 31. august møtte over 150 mennesker opp på Tretten samfunnshus for å få informasjon om arbeidet med å sikre bygda en ny forbindelse over Lågen, etter at Tretten bru falt ned 15. august.

Ordfører i Øyer kommune, Jon Halvor Midtmageli, sørget for at alle som ville stille spørsmål fra salen til fylkeskommunens fagfolk fikk en mikrofon å prate i. - Klikk for stort bildeOrdfører i Øyer kommune, Jon Halvor Midtmageli, sørget for at alle som ville stille spørsmål fra salen til fylkeskommunens fagfolk fikk en mikrofon å prate i. Steinar Svensbakken Tretlingene gjorde det klart at det er et stort behov for å få opp ei midlertidig bru som kan knytte bedrifter og innbyggere på vestsida av Lågen sammen med sentrumsområdet på østsida. Det er en betydelig omveg når trafikantene må kjøre sørover om Tingberg.

Dessuten er fylkesvegen på vestsida av Lågen smal og ikke egnet for en stor økning i trafikken.

Dette fikk fylkeskommunens folk bekreftet gjennom flere innlegg fra folk i salen.

Hensyn til natur og miljø

Arbeidet med å bygge ei ny bru på Tretten, enten den er midlertidig eller permanent, medfører gravearbeid og fyllinger ute i elva.

Dette må skje på en slik måte at viktige gyteområder for storørret ikke blir ødelagt for alltid.

I tillegg ligger brutraseen inntil et fredningsområde for fugler, som er av nasjonal betydning. Statsforvalteren må derfor godkjenne planene for alle tiltak som har konsekvenser for livet i og langs elva.

Fylkeskommunen samarbeider med Statsforvalteren, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Øyer kommune og Statens vegvesen for å få bygget ei midlertidig bru på Tretten. Det er Vegvesenet som eier og bygger slike midlertidige bruer.

Ettløpsbru med gangbru

- Den raskeste måte å få opp ei bru på, er å legge den der den som falt ned, lå. Da kan vi gjenbruke fundamentene og spare oss for arbeid, sier prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune.

Brua som fylkeskommunen håper å få satt opp, har ett kjørefelt for biler og ei separat gangbru på utsiden av kjørebrua.

- Biltrafikken må lysreguleres, slik det ble gjort på den midlertidige brua da Statens vegvesen bygget Tretten bru. Fotgjengere og syklister kan ferdes trygt over brua, ettersom de får et felt som er fysisk skilt fra biltrafikken, sier Klemetrud.

Pilarer må sjekkes for skader

Entreprenøren må legge fyllinger ut i elva for å komme til når de skal rive det som står igjen av den ødelagte brua på vestsida av elva. Arbeidet med å fjerne det som står igjen av brukonstruksjonen vil ta flere uker.

- Når alle materialene er fjernet, må fundamentene inspiseres for å se om de har fått skader etter kollapsen. Hvis de er skadet, må de repareres, før arbeidet med å legge ei midlertidig bru der kan begynne, sier enhetsleder Ole Einar Fossen i Innlandet fylkeskommune.

- Vi må uansett støpe en ny pilar ute i elva for den midlertidige brua. Dette krever grunnundersøkelser og saksbehandling hos andre myndigheter. Det er umulig å si når ei midlertidig bru kan være på plass, men vi gjør det vi kan for at det kan skje før det blir full vinter og vanskelige kjøreforhold på omkjøringsvegen, avslutter Fossen.

Til toppen