Stor satsing på psykisk helse for unge

Fylkeskommunen vil styrke kompetansen til alle som jobber med ungdom, og har laget en digital veileder om psykisk helse.

Illustrasjonsbilde mobbing, utenforskap - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde mobbing, utenforskap Mostphotos Alle har en psykisk helse. Skoler, lærebedrifter og tannklinikker er arenaer for å legge til rette for god psykisk og fysisk helse blant ungdom.

Dette er også arenaer hvor ungdom daglig er i kontakt med trygge voksne som kan oppdage, sette ord på og veilede ungdommer som sliter. 

Fylkestinget har satt av 12 millioner kroner til Handlingsplan for psykisk helse. Den nettbaserte veilederen er ett av tiltakene i handlingsplanen.

Les saken om Handlingsplan for psykisk helse

Nettbasert håndbok for alle som jobber med ungdom

Nå lanserer Innlandet fylkeskommune en nettbasert veileder/håndbok for alle som jobber med ungdom.  

Veilederen tar for seg temaene selvmord, mobbing og rus, og det vil komme til flere temaer etter hvert. Den er laget for å være et verktøy som gir konkrete råd og veiledning om hva man som ansatt kan og bør gjøre hvis man er bekymret for en ungdom.

Veileder for psykisk helse

Fylkeskommunen har laget en kort og illustrerende film, som forteller hva fylkeskommunen skal gjøre: løfte kompetansen til alle som jobber med ungdom.

Ønskes velkommen av ansatte

Ingvill Bjørkøy, Anne Gjerd Olsen og Mette Eggen ved Lillehammer videregående skole - Klikk for stort bildeIngvill Bjørkøy, Anne Gjerd Olsen og Mette Eggen ved Lillehammer videregående skoleI resepsjonen på Lillehammer videregående skole klikker tre ansatte seg gjennom den nye veilederen på nett.

To av dem jobber i resepsjonen og den tredje jobber i biblioteket. Alle tre kjenner godt igjen svaret "det går bra".

- Vi tar ofte kontakt med elevene våre for å høre hvordan de har det, og svaret er gjerne at de har det bra. Det er ikke alltid lett å gå videre om elevene ikke selv signaliserer at de ønsker å snakke, sier Mette Eggen, førstesekretær i resepsjonen ved skolen. 

Mette får støtte hos Anne Gjerd Olsen og Ingvill Bjørkøy. De tror verktøyet kan hjelpe dem i situasjoner der de ser at ting ikke er så bra.

Samtidig understreker de at det er avgjørende at veilederen blir godt kjent blant målgruppene. Det bør være tema på en kursdag eller lignende, mener de.

- Biblioteket skal jo være et slags fristed. Det er fint å snakke med elevene som ser ut til å ønske det, men vi må også respektere at de ikke alltid har lyst til å sette ord på ting. Dette verktøyet kan gi oss en større trygghet i å stille de gode spørsmålene når vi ser det trengs, sier bibliotekar Anne Gjerd Olsen.

Nødvendig satsing

Seksjonssjef for regional kompetanseutvikling Ole I. Gjerald er glad for det store politiske engasjementet knyttet til handlingsplan for psykisk helse.

  - Vi vil skape et samfunn som fremmer mestring, læring, tilhørighet og opplevelse av mening. Arbeidet med handlingsplanen for psykisk helse skal underbygge dette. Det er et mål å legge til rette for å fange opp dem som trenger hjelp, og iverksette målretta tiltak for den enkelte som er i en sårbar situasjon, før de utvikler mer alvorlige lidelser.

Den viktige samtalen

Målet med satsingen er at at flere ungdommer i Innlandet skal bli spurt om hvordan de har det. Og hvis de trenger mer enn en god prat, skal de få hjelp til å komme i kontakt med rett hjelpeinstans.

Det er ikke alltid så lett å vite hva du skal si når du ser at noe ikke helt stemmer. Det kan være mange grunner til det.

Det er ikke et mål å gjøre terapeuter av våre ansatte, men vi ønsker at flere skal tørre å bry seg.

Mange ansatte har god kompetanse på psykisk helse og har daglig krevende samtaler med ungdommer. Samtidig er det også mange ansatte som føler seg utrygge i slike samtaler.

Det kan være du ikke vet hva det kan være lurt å spørre om. Kanskje vet du lite om tematikken eller er bekymra for hva du skal gjøre med svaret du kanskje får? Vi ønsker å gjøre voksne trygge i møte med ungdommene. Det er ikke et mål å gjøre terapeuter av våre ansatte.  Vi ønsker at flere skal tørre å bry seg, og vite hva de gjør med informasjonen de får, sier prosjektleder Lotte Wevelstad

En sammensatt målgruppe

Satsingen består av fire ulike løp, og skal nå en sammensatt målgruppe. Den inneholder en kombinasjon av kompetanseheving, forebygging, veiledning i akutte situasjoner og tiltak.

Målgruppen er alle voksne som møter ungdom og unge voksne, enten på skolen, utenfor skolen, i lærebedrifter eller hos tannlegen.

Kompetanseheving på psykisk helse

Lotte Wevelstad - Klikk for stort bildeLotte Wevelstad Innlandet fylkeskommune Satsingen skal sørge for at ansatte får kompetanseheving som er tilpasset sitt behov og sin arbeidsprofesjon. Her vil det være et spenn fra folkeopplysning til fordypning.

- Det er viktig å legge til at satsingen ikke skal være ekstra arbeid for de ansatte, heller tvert imot – de får noen verktøy som kan gjøre den vanskelige samtalen mindre krevende, forteller Wevelstad.

Ungdommene selv er også en målgruppe.

- Ved å snakke med ungdom ønsker vi å finne ut mer om hvilke tiltak de trenger for å ha god psykisk helse, og hva de trenger når livet er problematisk. Dette er vanskelige spørsmål med komplekse svar, så her må vi jobbe langsiktig sammen om gode tiltak til ungdommene i Innlandet, sier Lotte Wevelstad.

Våg å se – våg å forstå – våg å stå i det!

Må være lett å finne og lett å bruke

Vebjørn Rustadstuen Madshus, Alex Wærnes og Bjørk Arantsstovu - Klikk for stort bildeVebjørn Rustadstuen Madshus, Alex Wærnes og Bjørk ArantsstovuI kantina sitter en gruppe elever og løser en engelskoppgave. De kjenner ikke til den nettbaserte veilederen for ansatte, men blir veldig positive til det de ser.

De synes den virker enkel og brukervennlig for dem som skal bruke den, noe de mener er avgjørende.

- Veilederen må være lett å finne og lett og bruke for de som jobber med ungdom, sier Bjørk Arantsstovu

Bjørk Arantsstovu, Alex Wærnes og Vebjørn Rustadstuen Madshus sier at det er mange som ikke møter opp når slike temaer blir tatt opp på skolen.  Det legges gjerne utenom skoletimene, og da er det mange som velger det bort. Dette synes de er veldig uheldig.

- Psykisk helse er for viktig til at den kan prioriteres bort, sier Vebjørn.

Handlingsplan for psykisk helse

Fylkestinget har gjennom flere vedtak satt psykisk helse på agendaen. Fylkeskommunedirektøren vil derfor lansere satsingen på psykisk helse i Innlandet under overskriften «Handlingsplan for psykisk helse».

Satsingen består av fire ulike løp, og skal nå mange ulike målgrupper. Satsingen inneholder en kombinasjon av kompetanseheving, forebygging, veiledning i akutte situasjoner og tiltak. Den nettbaserte veilederen for psykisk helse er ett av tiltakene.

Det er et langsiktig og kontinuerlig arbeid som etableres som en del av den ordinære driften og skal sees i sammenheng med andre satsingsområder i Kompetanse og tannhelse.

Til toppen