Stein Tronsmoen blir fungerende fylkesvaraordfører - Innlandet fylkeskommune

Stein Tronsmoen blir fungerende fylkesvaraordfører

Aud Hove (Sp) er innkalt til Stortinget i 2,5 måneder og søker om permisjon fra verv i Innlandet fylkeskommune.

Stein Tronsmoen - Klikk for stort bildeStein Tronsmoen Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune Aud Hove er fylkesvaraordfører. Når hun går ut i permisjon 25. mars, trer partifelle Stein Tronsmoen inn som fylkesvaraordfører fram til Hove er tilbake igjen i midten av juni.

I denne perioden trer Anne Marte Skari inn i fylkestinget, mens Jesper Nohr møter i fylkesutvalget.

Formelt er det Innlandet fylkesting som skal behandle og fatte vedtak i forbindelse med permisjonssøknaden 6. februar.

Til toppen