Starter utbedringsarbeider på fylkesveg 24 - Innlandet fylkeskommune

Starter utbedringsarbeider på fylkesveg 24

Fra denne uken vil det bli redusert fremkommelighet på fylkesveg 24 mellom Gata og riksveg 3 i Stange kommune grunnet utbedringsarbeider.

Trafikanter på fylkesveg 24 mellom Gata og riksveg 3 vil fra uke 13 oppleve nedsatt hastighet, lysregulering og perioder med manuell dirigering. Trafikantene vil oppleve redusert fremkommelighet helt frem til utbedringsarbeidene er ferdig rett før jul.

- Vi oppfordrer alle trafikanter til å følge de trafikkregulerende tiltakene av hensyn til både egen og andres sikkerhet, sier byggeleder Snorre Stensbye i Innlandet fylkeskommune.

Fylkeveg 24 blir bredere

I løpet av perioden med redusert fremkommelighet, vil det bli gjort flere tiltak som vil bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fylkesveg 24 mellom Gata og krysset med riksveg 3.

- På hele strekningen vil vi utvide fylkesveg 24 fra rundt 6,5 meter til 7,5 meter. Vi vil også bytte ut enkelte stikkrenner, forsterke vegkanter og utbedre strekninger med dårlig bæreevne. Over Mausetmyra vil vi skifte vegoverbygningen på en 800 meter lang strekning, fortsetter Stensbye.

Gang- og sykkelveg mellom Gata og Filsetvegen

I løpet av mai vil arbeidene med å bygge gang- og sykkelveg mellom Gata og Filsetvegen starte. Denne gang- og sykkelvegen med en bredde på tre meter vil være ferdigstilt i løpet av høsten. 

Innlandet fylkeskommune skal i løpet av sommeren bygge gang- og sykkelveg langs fylkesveg 24 mellom Gata og Filsetvegen. - Klikk for stort bildeInnlandet fylkeskommune skal i løpet av sommeren bygge gang- og sykkelveg langs fylkesveg 24 mellom Gata og Filsetvegen. Google maps

- Vi skal bygge om kryss i Filsetvegen og Tomtvegen. Disse kryssene vil i kortere perioder bli stengt som følge av arbeidene. Vi skal legge opp til at strengingene får så små konsekvenser som mulig for brukerne, sier Stensbye avslutningsvis. 

Fortsatt sprengingsstopp ved Bruvoll

I februar startet arbeidene med å utbedre fylkesveg 24 ved Bruvoll. Sprengingsarbeidene ved Bruvoll er ikke ferdig, og trafikantene på fylkesveg 24 må i noen uker til regne med stans i trafikken på inntil 20 minutter.

Til toppen