Stans i anleggsarbeidet på fv. 33 Tonsåsen - Innlandet fylkeskommune

Stans i anleggsarbeidet på fv. 33 Tonsåsen

Anleggsarbeidet på fylkesveg 33 over Tonsåsen og på Bjørgo kommer ikke i gang igjen etter ferien. Entreprenøren har hevet kontrakten med fylkeskommunen.

På strekningen over Tonsåsen er det bare ett lag med asfalt som mangler. - Klikk for stort bildePå strekningen over Tonsåsen er det bare ett lag med asfalt som mangler. Kari Hermanrud Innlandet fylkeskommune fikk melding fra entreprenørfirmaet Contexo AS sent onsdag ettermiddag, om at firmaet hever kontrakten, selv om det gjenstår en del arbeid på vegprosjektet.

Entreprenør-firmaets ansatte på Tonsåsen har hatt ferie siden 13. juli, og fylkeskommunen forventet at arbeidet ville komme i gang igjen fra 3. august.

Overraskende og beklagelig

- Det er overraskende og beklagelig at firmaet vi har kontrakt med ikke vil fullføre oppdraget det har tatt på seg, sier samferdselssjef Aud M. Riseng. – Nå må vi legge en ny plan, slik at vegarbeidet kan bli ferdig så fort som mulig.

I byggeperioden har vegeieren og entreprenøren vært uenig om en del forhold i kontrakten. Det meste av uenigheten har dreid seg om økonomi og fakturering.

To års byggetid

Utbygginga av fylkesveg 33 på Tonsåsen og Bjørgo startet i mai 2018. Ifølge kontrakten skulle hele arbeidet med 10 km utbedret veg over Tonsåsen og 1 km ny veg ved krysset med E16 på Bjørgo vært ferdig til 1. juli 2020.

Etter avtale mellom partene ble fristen forlenget til 15. juli, fordi Contexo hadde ansatte i karantene i forbindelse med korona-utbruddet i vår.

Det som gjenstår av arbeid nå, er asfaltering, montering av rekkverk og arbeid i sideterrenget langs vegen.

Prioriterer asfaltering og rekkverk

- Vi trenger litt tid på oss til å få oversikt over situasjonen og finne ut hvilke muligheter vi har til å inngå avtaler med leverandører, som kan utføre det som gjenstår av arbeid, sier Aud M. Riseng.

Vi vil prioritere å få lagt ferdig asfalten på hele strekningen, sette opp manglende rekkverk og få merket opp vegen etter asfaltering, På strekningen ved Bjørgo skal det legges to lag asfalt, mens strekningen på Tonsåsen kun mangler det øverste laget med asfalt.

Må skaffe ny entreprenør

Det er usikkert hvor fort fylkeskommunen kan få gjort avtaler med de leverandørene som trengs for å fullføre arbeidet, og hvor lang tid det vil ta å bygge vegen ferdig.

- Trafikksikkerhet og god framkommelighet for trafikantene vil bli prioritert, sier samferdselssjefen.

Utbygginga som vil gi trafikantene på fylkesveg 33 god veg på hele strekningen Dokka – Bjørgo, er beregnet til å koste ca. 330 millioner kroner. Av dette skal ca. 160 millioner dekkes av bompenger, mens fylkeskommunen bevilger ca. 170 millioner kroner.

Til toppen