Stadig bedre å sykle i Lillehammer - Innlandet fylkeskommune

Stadig bedre å sykle i Lillehammer

Lillehammer er en av fylkets seks sykkelbyer. Den 1. juli  2020 åpnet en flunkende ny gang- og sykkelveg i byen.

Langs Frederik Colletts veg i Lillehammer er det blitt to felt for syklende og ett for gående. - Klikk for stort bildeLangs Frederik Colletts veg i Lillehammer er det blitt to felt for syklende og ett for gående. Stig Floberghagen En strekning på 500 meter langs den kommunale Frederik Collets veg har fått ny gang- og sykkelveg med sykkelfelt i begge retninger og eget felt for gående.

Gang- og sykkelvegen inngår i «Skogenruta», som går fra Storgata i sentrum, langs Frederik Collets veg til Skogen-området.

Område med fritidsaktivitet

I Skogen-området skal det etter planen bli lysløyper for dem som vil gå på ski, fotballbane, akebane og områder tilrettelagt for sykling.

Den nye gang- og sykkelvegen vil gi lettere atkomst til friluftsområdet.

- Sykkelbyen Lillehammer fortjener ros for at prosjektet har blitt realisert, sier sykkelby-koordinator Stig Floberghagen i Innlandet fylkeskommune.

- Anlegget har blitt veldig bra, og fylkeskommunen oppfordrer alle i Lillehammer til å ta i bruk den flotte sykkelvegen.

Tilskudd fra fylkeskommunen

Gang- og sykkelvegen har blitt til gjennom den statlige tilskuddsordningen som skal få flere til å sykle, eller sykle mer enn de gjør i dag.  Lillehammer kommune og Innlandet fylkeskommune har bidratt med midler til prosjektet. Fylkeskommunen har brukt 1,5 millioner kroner.

- Strekningen som har blitt bygget ut nå inngår i hovednettet for sykkel i Lillehammer, sier Stig Floberghagen. – God kvalitet i hovednettet for sykkel er en forutsetning for at flere skal sykle og gå i Lillehammer.

Det var Lillehammers varaordfører Terje Rønning som åpnet den nye gang- og sykkelvegen, med barna i Engesvea barnehage som æresgjester.

Mer informasjon om sykkelbyene i Innlandet

Barn fra Engesvea barnehage var av de første som tok den nye gang- og sykkelvegen i bruk - Klikk for stort bildeBarn fra Engesvea barnehage var av de første som tok den nye gang- og sykkelvegen i bruk Stig Floberghagen

Til toppen