Spillemidler til multisporthall og skøyteanlegg

Hovedutvalg for kultur vedtok onsdag prioriteringen av spillemidler til ulike prosjekter i Innlandet.

Is-/skøyteanlegg i Bagn i Sør-Aurdal er førsteprioritet på lista over nærmiljøanlegg. - Klikk for stort bildeIs-/skøyteanlegg i Bagn i Sør-Aurdal er førsteprioritet på lista over nærmiljøanlegg. Mostphotos Spillemidlene (tippemidler) skal fordeles på nærmiljøanlegg, som er anlegg for egenorganisert aktivitet, og ordinære anlegg, som inkluderer anlegg for organisert idrett i tillegg til friluftsliv.

Ordinære anlegg

Vind idrettslag i Gjøvik kommune står øverst på prioriteringslista for ordinære anlegg. De bygger en multisporthall. De var også på toppen av prioriteringslista for 2021 og fikk da 7 millioner kroner av spillemidlene.

Føringer fra staten sier at søknader som har fått deltilsagn skal få ytterligere tilsagn årlig inntil de har fått det de trenger.

Søndre Elverum idrettshall er prioritert på andreplass og bygging av svømmehall ved Moelv skole i Ringsaker er på tredjeplass.

315 søknader

Av 315 søknader, blir 85 søknader prioritert, mens 178 ikke blir prioritert. 52 søknader får avslag fordi søknadene ikke er godkjent.

Til sammen er det godkjente søknader på 399 millioner kroner for 2022.

Se hele listen: prioritering av ordinære anlegg 2022 (PDF, 261 kB)

Nærmiljøanlegg

Is-/skøyteanlegg på Fossvang idrettspark i Bagn i Sør-Aurdal er prioritert på førsteplass når det gjelder nærmiljøanlegg.

Deretter kommer Hamar orienteringsklubb, som har et prosjekt i Furuberget og DNT Finnskogen og omegn, med et turstiprosjekt i Bogeråsen i Kongsvinger.

Av 98 søknader, blir alle de 77 godkjente søknadene prioritert. 21 søknader får avslag fordi de ikke er formelt i orden.

Til sammen er det kommet inn godkjente søknader på 15,5 millioner kroner for 2022.

Se hele listen: prioritering nærmiljøanlegg 2022 (PDF, 249 kB)

Tildeler midler i mai

Kulturdepartementet tildeler spillemidler til fylkeskommunen i starten av mai. Deretter fordeler fylkeskommunen midlene til prosjektene i Innlandet etter prioritert rekkefølge.

Grunnen til at det politiske vedtaket om prioritering av anlegg kommer før tildelingen av midler fra Kulturdepartementet, er et mål om at søkerne skal få svar så tidlig som mulig. Slik kan de komme raskt i gang med byggingen. Er prosjektet ditt prioritert høyt, vet du at du vil få tildelt midler.

Fylkeskommunen veileder

Gjennom hele året har fylkeskommunen oppfølging av kommuner og frivillige lag og foreninger som ønsker å søke om midler. Det skjer gjennom søkekurs, veiledning, befaring og møter.

Les sakspapirene PS 27/2022