Søk om tilskudd

De nærmeste ukene er det søknadsfrist for flere av fylkeskommunens støtteordninger rettet mot organisasjoner.

Norske pengesedler - Klikk for stort bilde Mostphotos Tilskudd til trafikksikkerhetsarbeid

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til lokalt trafikksikkerhetsarbeid og tiltak på skoleveger.

Søknadsfristen er 15. januar 2023.

Mer om ordningen og søknadsprosessen

Tilskudd til vilttiltak

Tilskuddsordningen skal bidra til en forvaltning som fremmer et høstingsverdig overskudd av viltet. Frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner kan søke.

Fristen er 15. januar 2023

Mer om ordningen og søknadsprosessen

Organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne

1. februar er det frist for å søke om midler til organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Innlandet. Tilskuddet skal bidra til velfungerende brukerorganisasjoner og et godt aktivitetsnivå.

Mer om ordningen og søknadsprosessen

Fylkesomspennende pensjonistforeninger

1. februar er også fristen for å søke om midler til fylkesomspennende pensjonistforeninger i Innlandet. Tilskuddet fordeles som grunnstøtte og aktivitetsstøtte basert på antall medlemmer.

Mer om ordningen og søknadsprosessen

Tilskudd til friluftslivsaktivitet

Frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd som jobber med tiltak for å fremme friluftslivsaktivitet kan søke om midler.

Søknadsfrist er 1. februar.

Mer om ordningen og søknadsprosessen

Samfunnsyttige og humanitære organisasjoner

Ordningen for tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner har søknadsfrist 15. februar.

De som kan søke er ideelle organisasjoner og sosiale organisasjoner, brukerorganisasjoner og selvhjelpsgrupper. Dessuten kan organisasjoner som driver med forebyggende sosialt arbeid eller rusmiddelforebyggende arbeid søke. Du kan også søke hvis du driver med tiltak rettet mot utsatte grupper.

Mer om ordningen og søknadsprosessen

Til toppen