Søk om tilskudd til utbedring av turstier og turløyper

Dette er en engangs, forenklet tilskuddsordning. Søknadsfrist er 1. desember 2022.

Turstier og DNT-skilt - Klikk for stort bildeTurstier og DNT-skilt Innlandet fylkeskommune Formålet er å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Tilskuddsordningen vil gjelde for tiltak som planlegges i 2023, og det skal være et lavterskel stimuleringstilskudd til frivillige lag foreninger som støtter opp om enkel tilrettelegging for friluftsliv.

Det kan søkes om fra 5 000 kroner til 50 000 kroner (i hele tusen). 

Les mer om tilskuddsordningen og hvordan du søker her

Til toppen