Snart klare for overføring av fylkesvegnettet - Innlandet fylkeskommune

Snart klare for overføring av fylkesvegnettet

Fra 1. januar 2020 overtar fylkeskommunene alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesvegene.

Fv. 33 - Klikk for stort bildeFv. 33Siden 2010 har Statens vegvesen gjennom «sams vegadministrasjon», administrert fylkesvegene for fylkeskommunene. Etter 125 år under Vegvesenets administrasjon, vil det totale ansvaret med driften av over 7000 kilometer fylkesveg i Innlandet bli overført til Innlandet fylkeskommune. Dette er en følge av regionreformen, og det betyr at Innlandet fylkeskommune selv skal stå for det daglige operative ansvaret med planlegging, bygging, drift og vedlikehold.

Statens vegvesen skal fortsatt ha ansvar for riks- og europavegene.

På god veg

Innlandet fylkeskommune har gjennom sommeren og høsten arbeidet med å bygge opp et solid fagmiljø som skal håndtere arbeidet med fylkesvegene. Arbeidet nærmer seg sluttfasen, men det blir en hektisk periode frem mot årsskiftet for å sikre at alt kommer på plass til 1. januar.

Statens vegvesen skal fortsatt bistå i arbeidet med beredskap, overvåkning av vegene gjennom vegtrafikksentralene.

- Det vil også være noe samarbeid om driftskontrakter for brøyting og strøing av veg, forteller avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen.

Hva betyr overføringen for trafikantene?

- Både Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen har fullt fokus på å sikre at overføringen av oppgavene med fylkesvegene skjer på en god måte slik at det ikke blir merkbart for trafikantene, sier samferdselssjef Aud Margrethe Riseng i Innlandet fylkeskommune.

Den viktigste forskjellen er at dersom man ønsker informasjon, skal levere søknader eller vil melde ifra om noe på fylkesvegene, skal man ta kontakt med fylkeskommunen istedenfor Statens vegvesen.

Til toppen