Smitte-tannklinikken åpner igjen - Innlandet fylkeskommune

Smitte-tannklinikken åpner igjen

Fra og med mandag 24. august er beredskapsklinikken for tannpleie på Lillehammer åpen for akutt hjelp for pasienter med kjent smitte eller mistanke om smitte.

Lillehammer tannklinikk kan ta i mot pasienter som er smittet av korona og samtidig har akutt behov for tannbehandling. - Klikk for stort bildeLillehammer tannklinikk kan ta i mot pasienter som er smittet av korona og samtidig har akutt behov for tannbehandling. Olav Arne Bjerkelund/Innlandet fylkeskommune På bakgrunn av smitteutbruddet på Lillehammer, gjenåpnes klinikken på Lillehammer for å kunne yte eventuell tannbehandling for koronasmittede i isolat eller andre der det er mistanke om smitte.

 – Pasienter som nylig har vært i utlandet og har behov for akutt tannhelsehjelp, vil for eksempel også kunne bruke denne klinikken, sier fylkestannlege Claes Næsheim.

Han understreker at henvisning til beredskapsklinikken går gjennom det ordinære tannhelsetilbudet slik at folk må ta kontakt med sin vanlige tannlege først. Tannlegen vil da vurdere om det er behov for akutt hjelp og vil eventuelt ta kontakt med beredskapsklinikken.

Stor pågang

Overtannlege ved Lillehammer og Valdres tannhelsedistrikt, Celine Visted, forteller at tannklinikken på Lillehammer har fått mange henvendelser om smitte og tannhelsebehandling den siste tiden.

 – Bare på mandag hadde vi 90 telefoner, så vi er helt avhengig av at tannlegene hjelper oss med å sile ut hvem som virkelig har behov for akutt hjelp. De aller fleste kan vente, sier Visted.

For det er krevende å behandle pasienter der det er smitte eller mistanke om smitte. En hel etasje stenges av og det er strenge krav til nedvask og avfallshåndtering.

 – Jeg vil berømme kommuneoverlege i Lillehammer, Morten Bergkåsa for all støtte og bistand. Vi har et veldig godt samarbeid med ham, sier Visted. Hun vil nå på ny gå gjennom alle rutinene med de ansatte før mandagens åpning. 

Vurderer å gjenåpne på Hamar

Folkehelseinstituttet krever at alle fylker har beredskapsklinikker i bakhånd. Fylkestannlegen vurderer fortløpende om det er behov for å gjenåpne klinikken på Hamar i tillegg til Lillehammer.

 – Det har ikke vært noen stor pågang i vår og sommer, men vi må ha beredskapen klar. Fram til nå har kun to pasienter blitt behandlet ved våre beredskapsklinikker, sier Næsheim.

Regler ved tannlegebesøk

For friske pasienter, gjelder de samme reglene som ble innført da tannklinikkene åpnet igjen i vår.

  • Ved behov for time skal pasienter ta kontakt med egen tannklinikk på telefon. Vi ber om at ingen pasienter møter direkte på tannklinikken uten avtale.
  • Alle pasienter som skal motta behandling i offentlig tannhelsetjeneste, skal i forkant av konsultasjonen avklares med tanke på smitte av koronaviruset. De vil derfor bli bedt om å svare på rutinespørsmål.
  • Pasientens pårørende kan ikke følge med til konsultasjonen under koronapandemien. Unntak er for foreldre eller foresatte til barn under 16 år og pårørende/hjelpepersonale dersom det er strengt nødvendig for å kunne gjennomføre konsultasjonen. Dersom pårørende/hjelpepersonell skal følge med, må vedkommende også svare på spørsmål i forkant med tanke på smitteavklaring.
  • Behandling av pasienter med mistenkt, sannsynlig eller påvist smitte, skal i hovedsak utsettes. Ved behov for akutt tannbehandling vil pasienten bli henvist til egne beredskapsklinikker.
  • Alle som kommer til tannklinikken, skal vaske eller desinfisere hender både når de kommer og når de går.
  • Betaling foregår fortrinnsvis med betalingskort. Om pasienten ikke kan betale med betalingskort eller kontant, sendes det ut faktura.
Til toppen