Slutt på bompenger på fv. 33 i Skreifjella - Innlandet fylkeskommune

Slutt på bompenger på fv. 33 i Skreifjella

Fra mandag 29. juni klokka 12 blir det gratis å kjøre på fylkesveg 33 mellom Skreia og Feiring.

Falkentunnelen på fv. 33 ble åpnet i 2014et  - Klikk for stort bildeFalkentunnelen på fv. 33 ble åpnet i 2014et Kari Hermanrud Regjeringen har besluttet å gi et tilskudd på 195 millioner kroner til bompengeselskapet som drifter bommen på fylkesveg 33 i Skreifjella i Østre Toten.

Dette ble nylig bestemt i et regjeringsforlik ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Ferdig i 2016

Bomstasjonen i Skreifjella har krevd inn penger fra bilistene for å delfinansiere til sammen 9 km veg og tunnel som ble bygget i perioden 2012-2016.

Prosjektet inkluderte den 920 meter lange Falkentunnelen, som går gjennom et område som var svært utsatt for ras.

Bompengeinnkrevinga begynte da den siste parsellen var ferdig i desember 2016. I tillegg til tunnel, bredere og mer trafikksikker veg, ble det bygget 5,4 km gang- og sykkelveg i tettstedet Totenvika.

1,9 millioner bompasseringer

Siden bomstasjonen ble satt i drift, har det vært i overkant av 1,9 millioner passeringer. Til sammen har bilistene betalt drøyt 62 millioner kroner i bompenger.

Hele prosjektet kostet 425 millioner kroner totalt, målt i 2012-kroner. Av dette bidro Staten med 178 millioner som rassikringsmidler. Oppland fylkeskommune bevilget 85 millioner og trafikantene skulle bidra med 162 millioner kroner.

Gledelig at Staten bidrar

- Det er gledelig at Staten bevilger 195 millioner kroner til nedbetaling av bompengeselskapets lån, sier lederen av samferdselsutvalget i Innlandet fylkeskommune, Stein Tronsmoen (SP). – Dermed kan trafikantene som kjører mellom Skreia og Minnesund glede seg over at de slipper å betale bompenger ved fylkesgrensa mellom Innlandet og Viken.

Nå håper vi at Staten vil finansiere en nødvendig opprusting av fylkesveg 33 på Viken sin side av fylkesgrensa på samme måte. Der er det også et stort behov for mer trafikksikker veg og tunnel, gjennom et svært rasutsatt område. 

Staten må garantere for riksvegprosjekt

- Videre mener vi at Staten skal stille finansiell garanti for bompengeprosjekter der Staten er vegeier, avslutter Tronsmoen.  

- Det er problematisk for fylkeskommunene å ha dette ansvaret, slik ordningen med bompengefinansiering av riksvegprosjekt er i dag.

Hvis bompengeprosjektene ikke blir betalt som forutsatt, kan de bli en økonomisk belastning for fylkeskommunene.

Til toppen