Skolebibliotekarer på fagsamling 3.–4. februar - Innlandet fylkeskommune

Skolebibliotekarer på fagsamling 3.–4. februar

Faglig påfyll, ideutveksling og inspirasjon til å utvikle eget skolebibliotek sto på programmet.

Klikk for stort bildeTone NyseterKlikk for stort bildeRandi LangøigjeltenInnlandet fylkesbibliotek arrangerte samling for bibliotekarer i videregående skole på Pellestova 3. og 4. februar 2020. Leder ved fylkesbiblioteket, Tone Nyseter, og kultursjefen i Innlandet, Randi Langøigjelten, åpnet seminaret.

Et av målene med samlingen var tettere samarbeid mellom enheten for skoleutvikling, fylkesbiblioteket og skolebibliotekarene i de videregående skolene.

Skolebibliotek i utvikling

Klikk for stort bildeIngrid Svennevig HagenIngrid Svennevig Hagen er bibliotekar ved Elvebakken videregående skole, og har vært med på å bygge opp to bibliotek fra bunnen av. Hun sparket i gang det faglige programmet med å snakke om skolebibliotek i utvikling.

Hun poengterte viktigheten av fellesprosjekter med skolen i motsetning til ad hoc prosjekter med de spesielt interesserte lærerne. Alle elever bør få det samme tilbudet.

Hun vektla også hvor viktig det er at elevene oppfatter undervisningen fra biblioteket som relevant for de konkrete oppgavene de har til enhver tid. At bibliotekaren og læreren samarbeider om det faglige er til det beste for eleven.

– Lærer + bibliotek = sant, avsluttet Ingrid. Etter innlegget ble satt av tid til å snakke sammen om utvikling av egne bibliotek i grupper.

Enheten for skoleutvikling

Klikk for stort bildePaal Ivar Morken AndersenPaal Ivar Morken Andersen fra enheten for skoleutvikling snakket litt om fagfornyelsen, mål, strategier og planer, og skoleeiers oppfølging av skolebibliotekene. Han informerte om at inneværende skoleår gjennomføres som planlagt, mens det fra skoleåret 2020/2021 er ønskelig med mest mulig felles praksis og utviklingsarbeid ved skolene.

Han kunne også fortelle at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide et utkast til årsmeldinger og utviklingsplaner for de videregående skolene.

Høsten 2020 er målet en felles budsjettmodell, og praksis for frikjøp og andre utgifter for utviklingsarbeid må samkjøres. Han presiserte at mye gjenstår og at det ikke er startet opp noe overordnet arbeid med et strategidokument for kompetanse og tannhelse per i dag.

Samskaping i skolebibliotek

Klikk for stort bildeØystein StabellDagen ble avrundet av Øystein Stabell, rådgiver på Innlandet fylkesbibliotek. Øystein har de siste to årene jobbet med prosjektet Biblioteket som samskaper som er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Samskaping skjer når det offentlige skaper og utvikler velferdsløsninger sammen med, og ikke for, innbyggere, bedrifter og foreninger. I anledning samlingen gav han innlegget tittelen Samskaping i skolebibliotek. Om å se utfordringer med elevenes briller. Det handler om å være nysgjerrig, å spørre eleven hvordan skolen, biblioteket, kantina og klasserommet oppleves.

– Hvis en elev har en god idè, hvor skal hun gå med det? Hvem skal hun henvende seg til? spurte Øystein.

Innlegget ble fulgt opp av en workshop der skolebibliotekarene fikk kartlegge nettverkene sine på skolene, og fikk mulighet til tenke litt rundt hvordan de kan sette samskaping ut i livet.

Skolebibliotekstrategi, fagfornyelse og copyright

Klikk for stort bildeOlaus I. Bergstrøm

På dag to var det satt av tid til diskusjon av spørsmål fylkesbiblioteket hadde mottatt på forhånd av skolebibliotekarene. Temaene var skolebibliotekstrategien, fagfornyelsen og bærekraft i bibliotek. Fagforumet fikk egentid til å diskutere hvordan de ønsket å strukturere forumet fremover, og ønsker om kurs og kompetanseheving ble notert.

Dagen ble avrundet med en fagtung presentasjon av en juridisk rådgiver fra Nasjonalbiblioteket. Olaus Bergstrøm var invitert  for å snakke om det store og vanskelige feltet copyright.

Flere bilder fra fagdagen

Bildeserie fra arrangementet ligger ute på Innlandet fylkesbibliotek sin facebookside

 

Artikkel ved Randi Forberg Wist og Marianne Kolstad, rådgivere ved Innlandet fylkesbibliotek.
Alle bilder ved Innlandet fylkesbibliotek ©.

Til toppen