Skolebarn i Gran fikk ny gang- og sykkelveg

Elever fra Trintom skole var æresgjester da fylkeskommunen markerte at skolevegen har blitt tryggere og finere.

Ordfører Randi Eek Thorsen  skal klippe over snora, godt hjulpet av elever fra 3. og 4. trinn på skolen. Fylkeskommunens Sjur Strand (til v.) og Ole Einar Fossen holder snora. - Klikk for stort bildeOrdfører Randi Eek Thorsen skal klippe over snora, godt hjulpet av elever fra 3. og 4. trinn på skolen. Fylkeskommunens Sjur Strand (til v.) og Ole Einar Fossen holder snora. Kari Hermanrud I løpet av et drøyt halvår har Anlegg Øst bygget 400 meter gang- og sykkelveg og 300 meter fortau langs Søndre Ålsvegen, som blant annet er en viktig skoleveg for barn som bor i sentrum av Gran.

Entreprenøren har også lagt ned nye vann- og avløpsledninger for Gran kommune.

Ventet lenge

- Jeg har hørt at folk som bor her har ventet i 50 år på å få en tryggere skoleveg langs denne vegen. Vi i Innlandet fylkeskommune er utrolig glad for at dere endelig har fått det, sa prosjektsjef Ole Einar Fossen, da han ønsket velkommen til markeringa som ble holdt like ved Trintom skole den 24. september.

Det har også blitt satt opp nytt lysanlegg langs vegen og selve kjørevegen er også rustet opp. Prosjektet har kostet ca. 18 millioner kroner totalt.

Trenger større lommebok

Fungerende leder i hovedutvalg for samferdsel og leder i fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Sjur Strand var glad for at skolebarna ved Trintom har fått tryggere skoleveg i år. Det er mange andre skoler som i Innlandet som trenger bedre gang- og sykkelmuligheter for barna.

- Lommeboka til fylkeskommunen er rett og slett ikke stor nok til å imøtekomme alle ønsker og behov. Vi skulle gjerne hatt mer penger å bruke på gang- og sykkelveg, sa Strand.

Strand og de andre politikerne som sitter i samferdselsutvalget jobber nå med å få vedtatt et nytt handlingsprogram for fylkesvegene i perioden 2022 – 2025. Der skal de blant se på hvilke gang- og sykkeltiltak som skal prioriteres de neste fire årene.

Buss er bra, men å gå er best

Ordføreren i Gran, Randi Eek Thorsen, fikk klippe over snora under åpningen. Hun er fornøyd med at ikke bare skolebarna, men hele nærområdet, har fått en trygg skoleveg og turveg.

- Det er vel og bra å ha rett til skoleskyss, når en bor langs en skoleveg som er utrygg, men det beste er å gå til skolen. Det er bra for hodet, bra for kroppen, og det er sosialt, når en kan gå sammen med venner og ha det hyggelig på veg til skolen, sa Thorsen.

Ordføreren berømmet også fylkeskommunen for godt samarbeid i forbindelse med graving av kommunalt vann- og avløpsnett. Ved at de to etatene har slått sammen graveprosjektene sine, blir det kortere tid med graving i området, og færre ulemper for beboerne.

Til toppen