Skal du grave eller legge ledning ved en fylkesveg? - Innlandet fylkeskommune

Skal du grave eller legge ledning ved en fylkesveg?

Da kan det være lurt å lese instruksen for graving og legging av ledninger langs fylkesveger i Innlandet.

Husk å søke om tillatelse før du skal grave og legge ledninger langs en fylkesveg.  - Klikk for stort bildeHusk å søke om tillatelse før du skal grave og legge ledninger langs en fylkesveg. Steinar Svensbakken Mange aktører har behov for å etablere nye ledningsanlegg eller vedlikeholde eksisterende anlegg. Når disse anleggene går over, under eller langs en offentlig veg, må ledningseiere søke om å få utføre arbeidet.

- Vegene er viktige for alle, og det å forvalte og drifte vegnettet vårt utgjør en stor kostnad. Derfor er det viktig at alle som skal utføre arbeider rundt offentlige veger er klar over hvilket ansvar de har og hvilke krav som settes til utførelsen av arbeidene. For å effektivisere og profesjonalisere behandlingen og oppfølgingen av gravemeldinger, har vi utarbeidet en instruks som gjelder for denne typen arbeid rundt fylkesveger i Innlandet, sier seksjonssjef Helge Stikbakke i Innlandet fylkeskommune.

Hva må søknaden inneholde?

Instruksen Innlandet fylkeskommune har utarbeidet inneholder

  • alle forhold som ledningseiere og utførende entreprenører må være klar over.
  • de ulike rollene og ansvaret disse rollene har.
  • Informasjon om nødvendig dokumentasjon og hvordan søkeprosessen er.
  • en beskrivelse av kravene fylkeskommunen setter til utførelsen og ansvar i garantitiden.

Det vil også kunne bli satt særskilte vilkår i den enkelte sak i tillegg til vilkårene som er satt i instruksen. Særskilte vilkår vil komme frem av selve vedtaket.

Instruksen og søknadsskjema finnes på våre hjemmesider.

Henvendelser kan sendes til gravemelding@innlandetfylke.no.

Kjennskap til vilkår for arbeidene

- Vi er opptatt av at alle som er involvert i arbeidene, kjenner til vilkårene som er satt. Derfor er det viktig å merke seg at vedtaket med alle vedlegg og arbeidsvarslingsplanen fra Statens vegvesen kan vises frem på arbeidsstedet. Arbeidene vil også bli kontrollert av interne ressurser i fylkeskommunen eller av våre driftsentreprenører, fortsetter Stikbakke.

Stikbakke legger til at fylkeskommunen er avhengig av et godt samarbeid med alle aktører, og at instruksen er ment å være en god hjelp for både ledningseiere, entreprenører, saksbehandlere og kontrollører.

Til toppen