Skal bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter - Innlandet fylkeskommune

Skal bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter

I neste uke starter byggingen av fortau og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 222 Tangenvegen.

Gjermundshaug Anlegg AS skal på oppdrag for Innlandet fylkeskommune bygge

  • Fortau langs fv. 222 på strekningen fra Kristian Fjelds gate til krysset med Parkgata.
  • Gang- og sykkelveg atskilt fra fylkesveg 222 fra krysset med Parkgata til Solheimgutua.
  • Etablere bussholdeplass på begge sider av fylkesveg 222 ved Solheimkrysset.

Strekningen som får fortau eller gang- og sykkelveg er totalt 2,2 kilometer lang.

Det skal bygges gang- og sykkelveg langs fv. 222 fra Solheimkrysset i retning Stange. - Klikk for stort bildeDet skal bygges gang- og sykkelveg langs fv. 222 fra Solheimkrysset i retning Stange. Google maps Redusert fremkommelighet og støy i anleggsperioden

Anleggsarbeidene starter i uke 38, og det er ventet at fortauet og gang- og sykkelvegen ferdigstilles i første del av 2022.

- I anleggsperioden vil det være noe støy fra byggearbeidene, og myke trafikanter og kjøretøy må regne med noe redusert fremkommelighet gjennom anleggsområdet, forteller byggeleder Per Ragnar Risberget i Innlandet fylkeskommune.

Skal bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter

Tiltakene som nå skal bygges gjør at det blir sammenhengende gang- og sykkelveg langs fylkesveg 222 fra Solheimkrysset til Stange sentrum. Dette vil bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter, og gi en tryggere skoleveg for skoleelevene som bor på strekningen.

Til toppen