Signerte samarbeidsavtale med Sametinget

Målet med samarbeidsavtalen er å styrke og synliggjøre samisk kultur, språk og samfunnsliv.

Avtalen mellom Innlandet fylkeskommune og Sametinget ble signert i Karasjok onsdag av fylkesordfører Even Aleksander Hagen og  sametingspresident Silje Karine Muotka . - Klikk for stort bildeAvtalen mellom Innlandet fylkeskommune og Sametinget ble signert i Karasjok onsdag av fylkesordfører Even Aleksander Hagen og sametingspresident Silje Karine Muotka . Marit Rolstad – Innlandet er et samisk fylke med to språk, norsk og sørsamisk. Avtalen skal bidra til utvikling i sørsamisk område i samsvar med nasjonal samepolitikk og internasjonale forpliktelser, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Sametinget har tidligere hatt samarbeidsavtale med fylkeskommunene i sør-samisk område, blant annet med Hedmark. Etter sammenslåingen med Oppland, er ikke denne avtalen lenger gjeldende. Den nye samarbeidsavtalen med Innlandet fylkeskommune gjelder fra 2022.

- Tar samisk befolkning på alvor

– Det er viktig at Sametinget og Innlandet fylkeskommune legger forholdene til rette for varig fast samarbeid i saker som angår den samiske befolkingen og samiske områder i Innlandet. Samarbeidsavtalen viser at fylkeskommunen tar sin samiske befolkning på alvor, og vil tilrettelegge forholdene for å styrke og videreutvikle samisk språk og kultur på best mulig måte, sier sametingspresident Silje Karina Muotka.

Innsatsområdene i avtalen er blant annet samisk språk, regional planlegging og arealforvaltning, opplæring, kultursamarbeid, kulturminneforvaltning, næringsutvikling og reindrift.

– Fylkeskommunen skal sørge for kompetanse i samisk språk og kultur, både innenfor egen administrasjon og innenfor de tjenester vi har ansvar for. Videregående skoler er fylkeskommunens ansvar, og det er viktig at elevene som har krav på det, tilbys samiskopplæring, sier fylkesordføreren.

Jobber tett med Engerdal 

Innlandet fylkeskommune jobber tett med Engerdal kommune, som er i prosess med å søke om å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

– Det er i kommunene det kan skapes samiskspråklige møteplasser, og også legges til rette for gode vilkår for opplæring, spesielt i det sørsamiske, som i dag ligger på UNESCOs liste over alvorlig truede språk, sier fylkesordføreren.

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Innlandet fylkeskommune (PDF, 7 MB)

Til toppen